Hoppa över innehåll
Torv

Solmull – växttorv med gödsel och kalk

Vit påse med en bukett solrosor på

Solmull Växttorv består av ren ljus torvmull som kalkats till pH kring 6 och gödslats med mineralgödsel. Solmull Växttorv används till jordförbättring i rabatter och i köksväxtland samt vid plantering och nyanläggning.

Till jordförbättring i rabatter och i köksväxtland samt vid plantering och nyanläggning

Jorden blir lucker och mullrik

Svensk ljus torvmull som det också går att odla direkt i odlingsbäddar och i egna jordblandningar

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

50 l / 150 l

Åtgång

En 150-literssäck räcker till jordförbättring till cirka 3 kvm.

Vit påse med en bukett solrosor på

Solmull lanserades på svenska marknaden för ca 60 år sedan som den första jordförbättringstorven som tryckpackats i säck. Solmull med gödsel och kalk är ett klassiskt jordförbättringsmedel. Den ljusa torvmullen används till jordförbättring i rabatter och i köksväxtland samt vid plantering och nyanläggning. Gödslad Solmull gör jorden lucker, mullrik och tillför dessutom näring. Det går också att odla direkt i torven i hobbyväxthus och i drivbänkar.

Vänd ner ett 5-10 cm tjockt lager Solmull innan du planterar så blir jorden porös och mullrik. Innan du sår nytt gräs eller lägger färdig gräsmatta förbereder du jorden med Solmull. Fräs ner ett fem cm tjockt lager. Gör en odlingsbädd av lätt fuktad Solmull (10 cm hög och minst 30 cm bred) och plantera direkt i bädden.

 

Volym: 50 /150 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Råvara: Sphagnumtorv

Humifieringsgrad: H2-4

Kornstorlek: Fin-medium

Ledningstal: 2,5 – 4,5

Elektrisk konduktivitet: 25 mS/m

Tillsatser: Jordbrukskalk, dolomitmjöl 1,2 kg NPK med mikronäring,
mikronäring

Tillsatt mängd i g/m3:

Kväve (N) 130

Bor (B) 0,6
Fosfor (P) 55

Koppar (Cu) 1,0
Kalium (K) 210

Järn (Fe) 4,5
Magnesium (Mg) 260

Mangan (Mn) 4,8
Kalcium (Ca) 1800

Molybden (Mo) 0,4
Svavel (S) 110

Zink (Zn) 1,4

Torv är ett unikt naturligt material som bildas av delvis nedbruten växtlighet på torvmarker. Den klassificeras av IPCC[1] som torv, långsamt förnybar biomassa. Sverige har bra förutsättningar för torvbildning och det har skapats torvmarker sedan inlandsisen drog sig tillbaka för mer än 10 000 år sedan. En torvmosse är speciella torvmark där torven främst bildas av vitmossor och mäktiga lager på flera meter torv byggs upp.

Här kan du läsa mer om torv och miljö: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök