Hoppa över innehåll

Vårstädning i växthuset

Ett rent växthus förebygger många problem senare under säsongen. Passa på att tvätta, snygga till och byta jord innan växterna sätts in.

Gammal jord och torv körs till komposten. Ta bort alger, växt- och jordrester på trä- och metalldetaljer på växthuset. Skura med såpvatten. Glaset i väggar och tak putsats rent. Växthuset vädras (och värms upp) så att det torkar snabbt. Gamla redskap, krukor och sålådor tvättas rena med varmt vatten.

Jord

Byt jorden helt eller delvis, det förebygger jordburna sjukdomar som leder till sämre skörd. Speciellt växthusgurka trivs inte i samma jord som det odlats växthusgurka i tidigare. Du kan byta jord för gurkplantorna och odla tomat där gurkorna växte förra året. När jorden inte byts ut tillsätts kalk, gödsel och torv. Om du inte byter passa på att gödsla innan de nya plantorna sätts ner. Som grundgödsel kan Naturgödsel för köksträdgården eller Hönsgödsel användas.

Sök