Hoppa över innehåll

Green City Concept: Analystjänster

Kunskap om materialet är en förutsättning för en hållbar återanvändning. Vi kan hjälpa er att analysera jordmaterial och att tolka resultaten, så att ni kan återvinna och bearbeta materialet på bästa möjliga sätt.

Genom att återanvända befintligt jordmaterial bidrar ni till minskad avfallshantering och bevarande av naturresurser genom att minska behovet av ny produktion och därigenom även koldioxidutsläpp.

För att veta om en råvara eller befintlig jord går att återanvända hjälper vi er genom Green City Concept analyseringstjänst att fastställa kvaliteten. Genom att ta prov, leverera det till ett laboratorium för analys, tolka analysresultaten och baserat på dessa utarbetar vi en rapport med åtgärder och rekommendationer om hur jorden kan förbättras och återanvändas.

Med en lång erfarenhet av att analysera jordar vet vi exakt vad som behöver undersökas och kan avgöra hur din jord kan förbättras och återanvändas på ett effektivt sätt.

Tjänsten i korthet

1. Provtagning

Vi besöker platsen och för att ta med oss prover.

2. Bedömning och analys

Vi avgör vad som behöver analyseras från provet och väljer ett laboratorium som utför dessa tester.

3. Samordning

Vi hanterar provleveransen till laboratoriet och all nödvändig kommunikation med dem. Ni kan alltid kontakta oss under tiden vid frågor eller andra behov.

4. Analysrapport och rådgivning

Utifrån analysresultaten skriver vi en rapport som ger tydlig rådgivning och förslag på kommande steg.

Hur kan vi hjälpa till?

Genom analysen bedömer vi kvaliteten på befintligt jordmaterial och råvaror, vilket möjliggör för er att bidra till minskad avfallshantering och bevarande av naturresurser genom återanvändning.

Vi tar prov, utför laboratorieanalyser och ger konkreta rekommendationer för att förbättra och effektivt återanvända jorden.

Med vår omfattande erfarenhet kan vi ge exakt den vägledning som behövs för en effektiv jordhantering.

Kontakta oss

Våra experter:

Katja Kiviaho Nordström

Circular Solutions Manager

Clara Beeckman säljare Landscaping

Clara Beeckman

Area Sales Manager Väster

Personalbild

Theodor Milberg Odgaard

Area Sales Manager Öster & Norr

Personalbild

Peter Johansson

Area Sales Manager Mitt & Syd

Sök