Hoppa över innehåll

Urbio skapade en oas för nattpollinerande insekter

Genom att omvandla traditionella gräsmattor till frodiga buskplanteringar, tillsammans med användningen av Trädgårdsjord E - Zero - en torvfri och kompostrik jord, skapas en välkomnande miljö för pollinatörer och andra viktiga insektsarter.

En kompostrik jord ger näring åt den underjordiska mångfalden

I många städer, inklusive Lidköping, dominerar gräsmattor bostadsområdena och erbjuder få möjligheter för pollinatörer. För att möta detta utmanande öde för pollinatörerna har Urbio testat en lösning i form av en nattrabatt, en idé som kommer från forskningsprojektet Stadsbiotoper, vilket främjar biologisk mångfald i stadsmiljöer.

Nattrabatten är en del av forskning- och utvecklingsprojektet Stadsbiotoper och genom Riksbyggens jubileumsfond Den goda staden fick vi på Urbio möjligheten att anlägga den första Stadsbiotopen. Begreppet Stadsbiotoper avser just den typen av förändringar i stadsmiljön som främjar biologisk mångfald och tillhandahåller viktiga ekosystemtjänster.

– Idéen om en Nattrabatt kom ur viljan att främja och uppmärksamma våra nattpollinerande insekter. Nattfjärilar är mycket effektiva pollinatörer och det finns över 2 500 olika arter, berättar Olof Olterman Arvidsson Urbio Landskap.

Fokusarten för denna Nattrabatt blev ligustersvärmaren som är en av våra största nattfjärilar och som likt en kolibri kan ses suga nektar från exempelvis kaprifol i skymningen.

Nattrabatten omvandlar en del av den traditionella gräsmattan till en frodig buskplantering. Buskarna är noga utvalda för sin ljusa blomning och starka dofter, vilket gör dem lockande för arter som ligustersvärmaren som är Nattrabattens fokusart. Buskskiktet är en sällsynthet i stadsmiljön och har många fördelar, inklusive att fungera som avgränsare, blomsterprakt, doftgivare och näringskälla för en mängd olika arter.

– Valet att använda merparten buskar i Nattrabatten var för att det viktiga buskskiktet minskar i våra byggda miljöer och för att då visa på buskarnas många fantastiska egenskaper, berättar Olof

 

 

För att ytterligare främja mångfalden planteras också klätterväxter, som olika sorter av kaprifol, på barklösa granstammar för att maximera blomningen. Användningen av Trädgårdsjord E – Zero, fylld av kompost, främjar också biologisk mångfald och mikroliv under jorden.

– När jag kontaktade Hasselfors Garden om Nattrabatten och vårt mål att gynna den biologiska mångfalden i staden, föreslog de Trädgårdsjord E – Zero. Denna torvfria jord, rik på kompost passade perfekt för vårt ändamål. Jorden var fin att arbeta med och vi är mycket tacksamma för den generösa sponsringen, säger Olof.

På kvällen kan besökare njuta av dofterna från den renoverade trädgårdssoffan, samtidigt som de betraktar den levande teatern av insekter som dras till Nattrabatten för sina nödvändiga födoämnen och livsmiljöer.

 

 

Sök