Hoppa över innehåll

Vad är kvalitetsjord?

Våra jordar är fabrikstillverkade. I de tillverkade jordarna blandas sand och lera och berikas med organiskt material från torv och kompost.

Tillverkad för att skapa fleråriga växtbäddar

Våra jordar är tillverkade för att skapa växtbäddar som fungerar i många år framåt. Växtjorden är växtbäddens översta skikt. Här finns de flesta av växternas rötter och den största delen av markens mikroliv.

Jordordbok

Torvbaserad odlingsjord

En torvbaserad odlingsjord är luftig och lucker och torven ger jorden viktiga vatten- och näringshållande egenskaper.

Mineralbaserad anläggningsjord

Anläggningsjordar har god stadga, de är tyngre och tätare, för att ge stöd till större växter och eftersom mineralpartiklarna inte bryts ner så sjunker och förändras inte jorden så mycket över tid. På så sätt blir anläggningsjorden mer lik den jord som man finner ute i naturen.

Sök