Hoppa över innehåll

Tillverkande återförsäljare

Här hittar du information om våra tillverkande återförsäljare.

Information om Hasselfors Gardens jordstationer

Jordstationer

Vår utgångspunkt är alltid att slutprodukten har en hög och jämn kvalitet och att den passar både kundens och växternas behov. Detta ställer höga krav på våra samarbetspartners. Med våra tillverkande återförsäljare har samarbetet alltid fungerat utmärkt då de delar vårt genuina intresse och vilja att tillgodose kundernas behov. Kontakta kundtjänst om du vill du veta mer om vilka jordar som finns hos vilken tillverkande återförsäljare/terminal.

Karta
Leveransinformation

När leveransen kommer

Jorden levereras i lösvikt eller i storsäck. Den vägs ut innan transporten lämnar vår tillverkningsplats. Vid beräkning av åtgång räkna med att jorden sjunker och därför bör planteringsytorna överbyggas med ca 20%. Jorden bör användas så fort som möjligt efter leveransen. Om jorden måste mellanlagras, ska den tippas på en hårdgjord yta och täckas med presenning eller liknande.

Läs mer

Vi utför noga analyser av markens näringsstatus

Det finns två vanliga analysmetoder som används för att ta reda på markens näringsstatus, Spurwayanalys och AL-analys.

Läs mer

Hållbar utveckling

Vi agerar ansvarsfullt för att vi vill vill ha en positiv inverkan på miljön, samhället och människor. Därför tar vi hand om torvmossarna vi verkar på i linje med lagar och riktlinjer, skapar produkter som är säkra att använda och tar ansvar för våra kundrelationer.

Sök