Hoppa över innehåll
Växtjord

Gräsmattejord

Gräsmattejord är en sållad och jämn mineraljord med stabil struktur. Den passar som grund till nyanläggning och restaurering av gräsytor. Lämpar sig lika bra till rullgräs som sådda gräsytor Sanden ger jorden struktur och genomsläpplighet medan leran och det organiska materialet ökar jordens fukt – och näringshållande förmåga.

Sållad och jämn mineraljord för gräsytor i parker och i trädgårdar

Passar både till rullgräs och sådda gräsytor

Stabil struktur som även tål tyngre skötselmaskiner

Art.nr 50079 (0710) Gräsmattejord ogödslad

Bulk

Art.nr 50080 (071088) Gräsmattejord ogödslad

Storsäck (ca 750 l/säck)

Art.nr 50064 (0701) Gräsmattejord naturgödslad

Bulk

Art.nr 50067 (070188) Gräsmattejord naturgödslad

Storsäck (ca 750 l/säck)

Art.nr 50082 (0711) Gräsmattejord Bio

Bulk

Art.nr 50084 (071188) Gräsmattejord Bio

Storsäck (ca 750 l/säck)

Art.nr 50083 (07113) Gräsmattejord Gotland Bio

Bulk

Sand, (kompost i Gräsmattejord Bio), torv, lera, kan innehålla mindre mängder naturkross eller bergkross, (långtidsverkande naturgödsel i 0701 och 0711), (kalk)

Varudeklaration:

Varutyp:                                                    Mineralbaserad anläggningsjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                   3-5 vikt %
Lerhalt:                                                      5-15 %
pH:                                                            5,5-7,5
Ledningstal för 0710:                               <2
Ledningstal för 0701:                               0,5-4
Ledningstal för 0711:                               1,5-4
Volymvikt:                                                 ca 1300 kg/m3

Om marken under växtjorden inte är kompakterad och har liknande struktur som växtjorden räcker det med 10-20 cm tjockt lager av Gräsmattejord. I annat fall behövs ett lager på minst 20 cm. Läs mera om hur man anlägger en gräsmatta.

Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning.

Gräsmattejorden finns med olika gödslingsalternativ. Om du väljer en ogödslad jord bör den grundgödslas i samband med sådd eller utrullning av gräs. Hasselfors Garden har både Naturgödsel och Mineralgödsel för gräsmattan. Följ alltid gödslingsanvisningarna på förpackningen.

Exempel: Grundgödsling per 100 m2, 8-10 kg Hasselfors Garden Mineralgödsel för gräsmattan.

Till växtbäddar för planteringar rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E eller Frilandsjord. Till toppdressning rekommenderas K-Dress.

 

Sök