Hoppa över innehåll
Jord

K-jord / Krukjord

K-jord används främst till odling av krukväxter i växthus och den är speciellt framtagen för odling med underbevattningssystem. K-jord är en blandning av utvald siktad ljus torv, sand och lera och är lätt att vattna upp efter uttorkning.

Extra lucker och dränerande jord för odling i kruka

För odling av krukväxter

Passar extra bra till underbevattning

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

50 l

K-jord används främst till odling av krukväxter och den är speciellt  framtagen för odling i växthus med underbevattningssystem.

Jorden tar snabbt upp vatten samtidigt som den är luftig och lucker och ger rötterna gott om syre. Tillsatsen av sand och lera gör jorden lätt att vattna upp efter uttorkning. Leran ger stabila plantor och håller näringen i jorden.

 

Volym: 50 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Sammansättning:
Siktad ljus torv, sand, lera, kalk, mineralgödsel, RotkraftTM

Elektrisk konduktivitet: 25 mS/m

Tillsatt näring per m3:
NPK 14-7-15 mikro 1,5 kg
Mikronäring 0,05 kg

Tillsatt mängd i mg/l:

Kväve (N) 210

Bor (B) 0,7
Fosfor (P) 105

Koppar (Cu) 2,8
Kalium (K) 230

Järn (Fe) 5,8
Magnesium (Mg) 250

Mangan (Mn) 3,6
Kalcium (Ca) 1800

Molybden (Mo) 1,1
Svavel (S) 120 Zink (Zn) 1,6

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök