Hoppa över innehåll
Täckmaterial

Pinjebark – grov

En vackert grov röd bark. Används till dekorytor som skydd mot vinterkyla, ogräs och avdunstning. Hållbarheten på ett barklager är minst fem år!

En vackert röd bark

Minskar behovet av vattning

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

50 l

Åtgång

En säck räcker till 0,5 - 1 m2. Fraktion 25-40 mm

Pinjebark ger en vacker yttäckning. Barken ger med sin struktur och roströda färg en fin brytning mot växternas grönska. Pinjebarken används till att skapa dekorytor och som skyddstäckning i rabatter och runt andra växter. Pinjebarken ger skydd mot ogräs, avdunstning och kyla. Växterna hålls rena från jordstänk.

Normalt läggs pinjebarken ut i ett 5 – 10 cm tjockt lager. Ett sådant lager ger en vacker yta som håller minst 5 år. Det finns många möjligheter att med Pinjebark skapa spännande effekter i trädgården. För att ge ett gott skydd mot ogräs behövs ett ca 10 cm tjockt lager med Pinjebark. För riktigt god effekt mot rotogräs rekommenderar vi att lägga markduk under barken. Barken förbrukar näring när den läggs ut så glöm inte att gödsla!

1 säck räcker till 0,5 – 1 m2.

Varutyp: Pinjebark

Volym: 50 liter

pH-värde: 5,0 – 6,0

Kornstorlek: 25 -40 mm

 

Sök