Hoppa över innehåll

Ansvarsfull+

Hasselfors Garden Ansvarsfull+ är en serie trädgårdsprodukter utvecklade för en mer hållbar vardag. De är tillverkade av ansvarsfullt framtagna material för att skapa odlarglädje.

Vi tar hand om jorden, oss och framtiden

För att göra hållbara val enklare för konsumenten har vi på Hasselfors Garden skapat ett nytt koncept för de mest hållbara produkterna. Konceptet kallas för Ansvarsfull+​. Hasselfors Garden Ansvarsfull+ är en serie trädgårdsprodukter utvecklade för en hållbar vardag. ​De är tillverkade av ansvarsfullt framtagna material för att skapa odlarglädje.

​Att använda restströmmar, cirkulära material och energisnåla produktionsmetoder sparar resurser och inget avfall uppstår på nytt. ​Med Ansvarsfull+ ska det vara lätt att lyckas!

​​Med Ansvarsfull+ möter vi alltid dessa fyra kriterier:

+ Ansvarsfulla material​
+ Lätt att lyckas​
+ Inget avfall ​
+ För en hållbar vardag

Ansvarsfull+ jord

Ansvarsfull+ jord tillverkas som torvfri eller med certifierad torv och minst 50% cirkulära och snabbt förnyelsebara material så som grönkompost, biokompost, bark, träfiber och sphagnum mossa. Jordsäckarna är tillverkade av minst 80% återvunnen plast och är fullt återvinningsbara.

Ansvarsfull+ Blomjord Ansvarfull+ Plantjord

Ansvarsfull+ gödsel

Ansvarsfull+ gödsel produceras av restströmmar i den cirkulära ekonomin och med energisnåla metoder. Produkterna är fria från skadliga rester och är säkra att använda. Förpackningar är tillverkade av minst 50% återvunnen plast och är fullt återvinningsbara.

Ansvarsfull+ Blomnäring

Komposter

Våra komposter tillverkas av minst 50% återvunnen plast och är designade och producerade i Norden – unika produkter för en hållbar vardag.

Komposter

Förpackningarna är 100% återvinningsbara och tillverkade av återvunnen plast

Vår planet skulle kunna må bättre. Den stora utmaningen är att vi människor förbrukar naturresurser varje år bortom vår planets förmåga, vilket inte är hållbart. På Hasselfors Garden vill vi dela glädjen att odla och öka välbefinnandet. Det vill vi göra genom att använda naturresurser på ett klokt sätt samt främja användningen av förnybara och återvunna råvaror, men utan att göra avkall på produktsäkerhet och användarvänlighet.​ På Hasselfors Garden är vårt val att utveckla produkter som fungerar på rätt sätt och ger glädje för både människor och natur. Bra odlingssubstrat och gödselmedel får växterna att trivas, jorden att må bättre och de är också säkra för både människor, djur och natur.​

För att produktförpackningen ska kunna innehålla så mycket återvunnet material som möjligt har vi valt grå färgton som bakgrund.

Alla våra förpackningar är återvinningsbara och även pantningsbara via Bower appen, på så sätt spar vi på naturens resurser.

Ansvarsfull+ produkter

Odla glädje och välbefinnande

För oss är hållbarhet en helhet. Hållbarhet är mer än bara återvinningsbara förpackningsmaterial och råvaror. Det handlar om att vårda den biologiska mångfalden och främja människors välbefinnande.

På Hasselfors Garden vill vi dela glädjen att odla och öka välbefinnandet. Det vill vi göra genom att använda naturresurser på ett klokt sätt samt främja användningen av förnybara och återvunna råvaror. Men utan att göra avkall på produktsäkerhet och användarvänlighet. Ett bra odlingssubstrat eller gödselmedel får växten att trivas, jorden att må bättre och är också säkert för människor och djur.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Sök