Hoppa över innehåll

Gör din trädgård till ett naturreservat

En fjärdedel av planetens insekter har försvunnit på 30 år. Om de försvinner helt försvinner även vi. Därför behöver vi vara rädda om våra insekter och andra små nyttodjur som gärna besöker våra trädgårdar. Med små medel och knep kan din trädgård bidra till att fler djur och insekter får förutsättningarna att fortsätta finnas!

Privata trädgårdar utgör ungefär en tredjedel av ytorna i städer och tätorter. Om vi gör små förändringar på våra tomter som gör att fler insektsarter trivs, kommer det ha stor betydelse för Sveriges djurliv!

Ett paradis för pollinatörer

Vilka växter du väljer att plantera i trädgården har stor påverkan på hur bra insekter och smådjur kommer att trivas. Genom att ha olika typer av växtlighet i din trädgård kan du planera för en lång blomning och det gör att även vårens tidiga insekter har möjlighet att hitta nektar. Fruktträd, bärbuskar och kryddväxter är några exempel.

En annan viktig del i en trädgård som gynnar insekterna är att odla växter som uppskattas extra av humlor, bin, fjärilar och andra viktiga pollinerande insekter.

Läs mer: Biologisk mångfald

En trädgård med mångfald

Nyckeln till en trädgård som gynnar djur och natur är att ha en mångfald av träd, buskar och andra växter. Träd och buskar är som en buffé för småfåglar med flera olika typer av mat, som bär, frukter, fröer, maskar, insekter och spindlar. Samtidigt ger de småfåglarna skydd från rovfåglar och är en bra plats att bygga bo i.

Att sätta upp en fågelholk är ett fantastiskt sätt att gynna fåglar och är perfekt om du inte har så stora ytor att jobba med. Även insektshotell och fågelbord är enkla sätt att locka många spännande och nyttiga besökare till din trädgård.

Insektshotell är toppen för många av våra värdefulla insekter. Där kan de lägga ägg och föda upp sina larver. Du kan köpa ett färdigt insekthotell eller enkelt göra ditt eget. Genom att ha ett insektshotell med olika storlekar och material i de olika ”rummen” bjuder du in många olika typer av insekter!

Var rädd om igelkottarna

Igelkottarna är välkomna besökare i våra trädgårdar eftersom de äter sniglar, larver och andra djur som kan skada växterna. Om du har en robotgräsklippare bör du därför tänka på att endast köra den under dagen, eftersom igelkottarna är som mest aktiva från skymning till gryning.

Ett vattenhål för fåglar och insekter

Framför allt under de varma somrarna i tätbebyggda områden, uppskattar små insekter och fåglar en plats där de kan dricka och svalka sig.

Om du har möjlighet och utrymme är ett fågelbad eller damm både dekorativt och välgörande för djurlivet.

Även de minsta åtgärderna i de små utrymmena kan göra stor skillnad för djurlivet. Har du en liten trädgård eller balkong kan du göra ett insektsspa. Det gör du enkelt genom att sätta ut ett fat, eller en upp-och-nervänd frisbee som du lägger några små stenar i och sedan fyller med vatten. Stenarna är bra för att insekterna ska kunna landa på stenarna och dricka, annars riskerar de att trilla i vattnet och drunkna.

Läs mer: Underhåll av trädgårdsdammen

Sök