Hoppa över innehåll

Odla ekologiskt

I ekologisk odling eftersträvas en hög självförsörjningsgrad. Det innebär bl.a. att recirkulera växtnäring så lokalt som möjligt och att bara använda förnyelsebara resurser. Växtnäringen får inte vara lättlösliga salter utan den ska frigöras från jorden i takt med tillväxten och med mikrolivets hjälp. Lättlöslig mineralgödsel och kemiska bekämpningsmedel är inte tillåtna.

Rent praktiskt innebär det att man måste förbereda sin jord, ”ladda” den med kompost och naturgödsel, så att det finns växtnäring i tillräcklig mängd för att ge god skörd. Det går att göra om man odlar utomhus men står växterna i krukor eller avgränsade bäddar går det inte att ladda så mycket utan att växtnäringen blir för stark i början. Därför måste man i god tid sätta till mer näring i fast form, som gödselvatten eller som mulch.

Bestäm nivån på din ekologiska odling

Det finns flera olika läror om hur man ska odla ekologiskt och det råder olika bud om vad som är tillåtet att använda som gödsel och biologisk bekämpning i odlingen.

I hemträdgården kan man själv bestämma vilken nivå man vill lägga sig på. Börja med använda KRAV-märkta odlingsjordar och att ersätta mineralgödsel med naturgödsel som ko– och hönsgödsel. Börja kompostera trädgårdsavfall och använd komposten som jordförbättring. Använd inte kemiska bekämpningsmedel. Det innebär att du kanske får acceptera mer mossa eller ogräs i gräsmattan. Smarta sätt att undvika ogräs i rabatter och land är att täcka jorden med bark och flis.

Sök