Hoppa över innehåll

Så undviker du ogräs i din jord

Ogräsrensning är tidskrävande och inte särskilt roligt. Vissa sorter som parkslide kan vara förödande att få med i sina planteringar. Men det finns sätt att slippa rotogräs genom att välja jord som håller hög kvalité.

När det kommer till rotogräs så gäller det att inte få med det i sina planteringar, då det är i princip omöjligt att få bort när ogräset väl är där.

Våra jordar är garanterat fria från rotogräs. Att jorden är rotogräsfri är viktigt i alla slags planteringar. Skötselkostnaderna blir betydligt lägre med rotogräsfri jord, säger Katja Börjesson, produktchef Landscaping.

Så här tillverkar vi jord

Vi tillverkar våra rotogräsfria jordar av rena råvaror så som lera, sand och torv där vi säkerställt att inga rotogräs exempelvis parkslide förekommer. Vi använder inga återvunna jordmassor och vi håller våra tillvekningsplatser rena från växtlighet för att undvika kontaminering och ogrässpridning via rötter eller frön.

Hasselfors Gardens jordar är alltså garanterat fria från rotogräs.

Olika typer av ogräs

Det finns två typer av ogräs, fröogräs och rotogräs. Fröogräs sprids främst med frö. Fröet hamnar antingen nära moderplantan eller sprids långa sträckor om de är vindburna. Rotogräs sprider sig under marken med krypande jordstammar eller förökningsrötter. De flesta rotogräs kan även sprida sig med frö. Här kan du läsa mer om olika typer av ogräs. 

Detta kan du göra själv för att slippa fröogräs

För att bekämpa uppkomsten av ogräs finns några olika metoder. Du kan bland annat använda dig av täckmaterial och se till att rensa i tid. Här har vi samlat en rad tips för att du ska slippa ogräs i dina planteringar.

Sök