Hoppa över innehåll

Dagvattenfördröjning i grönskande och frodiga Terrassparken

Fixfabriken valde substrat som fördröjer dagvattnet och samtidigt skapar en frodig oas utan brunnar.

Bostadsområde utan dagvattenbrunnar – nytänk i val av substrat

I det nya bostadsområdet Fixfabriken i Majorna, Göteborg, finns Terrassparken som stod klar våren 2022. Tack vare ett nytänk i valet av substrat, fördröjs dagvattnet trots avsaknad av dagvattenbrunnar. I parken finns i dag en frodig växtlighet med påtagligt god tillväxt.

Bostadsområdet Fixfabriken växer just nu fram på platsen där fabriken med samma namn en gång låg. Projektet omfattar fyra kvarter och de första bostäderna stod inflyttningsklara 2021. Året därpå sattes den sista plantan i jorden i Fixfabrikens gröna oas, Terrassparken.

Målbild att kunna nyttja dagvattnet väl

När Oskar Hägg, projektledare och trädspecialist vid Göteborgs stad, inspekterade platsen första gången, noterade han att platsförutsättningarna inte var helt enkla. Platsen bestod då av en grässlänt med lutning ner mot en tegelbyggnad och grusyta. Det krävdes en hel del tankearbete för att överbrygga de olika höjderna och att skapa en mer tillgänglig och trevlig plats för de boende i området.

– Vi gjorde en gestaltning och övergripande analys av platsen redan i gestaltningprogrammet för hela området, för att försöka hitta en målbild med bra höjder och möjlighet att nyttja dagvattnet väl, berättar Oskar.

 

Genomsläppligt – för vatten och rötter

I gestaltningen föreslogs en terrasserad park där dagvattenfördröjning var ett tekniskt viktigt inslag. För att skapa en stabil grund med goda dräneringsmöjligheter valde Oskar Citykross 32–63 och ovanpå det lades ett lager med makadam 8–16. Ytor med växtlighet kompletterades med ett 600 millimeter tjockt lager med Växtjord typ C.

– Det här är inte det vanliga sättet vi brukar anlägga på, men eftersom vi inte har några dagvattenbrunnar i anläggningen ville jag skapa en fördröjning av dagvattnet genom infiltrering i substraten. Jag ville också skapa bästa möjliga förutsättning för trädens rotutveckling, berättar Oskar.

Vattnet filtreras nu från Terrassparken högsta punkt, hela vägen ner till den lägsta. Hittills har det fungerat väl, även vid lite större regn.

– Alla material i parken är genomsläppliga, från planteringsytor till asfalt och stenläggningar. Vattnet rinner därför genom alla platåer i den terrasserade parken.

 

 

Enkla material att använda

Redan några månader efter planteringen av växtmaterialet i Växtjord typ C var perennplanteringarna täta.

– Det var över förväntan! Troligen beror det på valet av växtmaterial, i kombination med att jorden är lucker och näringsrik, men också att den är fukthållande med pimpsten. Jag upplever att skillnaden är stor jämfört med jordar vi tidigare använt, säger Oskar Hägg.

Han berättar att han tar med sig flera lärdomar till kommande projekt från utvecklingen av Terrassparken.

– Framförallt att det varit så enkelt att använda de här materialen, och att vi behöver revidera våra gamla tillvägagångssätt vid anläggning för att få till lösningar som faktiskt fungerar för dagens behov.

 

 

 

 

Sök