Hoppa över innehåll
Jordkompisar

Pimpsten

Framsida säck pimpsten Baksida säck pimpsten Pimpsten

Pimpsten har många användningsområden och kan användas både för inblandning i jord och som den är, för odling med näringslösning. I jord ger pimpstenen en grövre luftigare struktur samtidigt som varje korn har en inre struktur som kan hålla fukt. Pimpstenen kan också göra jorden lättare vilket kan ha betydelse om du odlar på tak.

Ger en grövre, luftigare men samtidigt fukthållande jord.

Till hydroponisk, jordfri, odling med växtnäringslösning.

För rotning av sticklingar.

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

4 liter

Engelskt namn

Pumice

Framsida säck pimpsten Baksida säck pimpsten Pimpsten

Pimpsten blandar du in i din jord för att få en grövre, luftigare struktur men ibland också för att få en lägre vikt på jorden. Det kan ha betydelse om du vill att krukorna ska blir lättare att lyfta eller om du odlar uppe på tak.  Pimpstenen är porös och skapar både grov luftig struktur med sina korn men det finns även en inre struktur som antingen håller fukt eller luft till rötterna.

Pimpsten går utmärkt att odla i som den är men det förutsätter att växtnäringen tillsätts med bevattningsvattnet. I en vanlig kruka med hål i botten kan man vattna som vanligt med t ex flytande växtnäring. I slutna system måste näringslösningen cirkulera och det finns särskilda gödselmedel för hydroponisk odling.

  • Inblandad i jord ute eller i krukor för att få en grövre, luftigare struktur.
  • Som luckert dräneringslager i jord och i botten på krukor.
  • Som medium för att rota sticklingar
  • För täckning och dekoration på jordytan.
  • Till hydroponisk, jordfri, odling med växtnäringslösning.

Förändra jordens egenskaper

Pimpsten blandas in i jord för att få en grövre, luftigare struktur men ibland också för att få en lägre vikt. Pimpstenen är porös och skapar både grov luftig struktur med sina korn men det finns även en inre struktur som antingen håller fukt eller luft. I alla typer av jordar ger en inblandning av 2–7 delar pimpsten till 10 delar jord en luftig men stabil struktur till jorden.

Till sådder och förökning 

Pimpsten är utmärkt inblandad eller ren vid olika förökningstekniker. Blanda in pimpsten i jorden till sådder med lång groningstid eller sticklingar som rotar långsamt för att få en strukturstabil, luftig men ändå fukthållande jord. Blanda ca 5 delar pimpsten till 10 delar jord.  Pimpstenen kan även användas helt utan annan inblandning för att rota sticklingar eller för frösådder.

Till plantering

Pimpsten kan användas som rent odlingsmedium om näringen tillförs med andra tillsatser, flytande eller fasta. Det kallas hydroponisk odling när näringen tillförs med bevattningsvattnet. Ta all löst sittande gammal jord från växter som ska planteras. Pimpsten har goda sugande egenskaper vilket gör att vattentillförseln kan ske underifrån från ett vattenmagasin. Vill du öka på den vattenhållande förmågan kan du blanda in en liten del lera i pimpstenen. En liten del biokol ger också positiv effekt på vatten- och näringshållning.

Pimpsten kring rothalsen

Många växter är känsliga mot för mycket fukt kring rothalsen och det blir en ingångsport för sjukdomar. Fyll pimpsten kring rothalsen på känsliga växter t ex klematis direkt vid planteringen. Övervintringen för känsliga perenner kan förbättras om det översta jordlagret blandas upp med minst hälften pimpsten.

Täckning på jorden

Pimpsten ger en dekorativ, grov och sträv yta som ogillas av sniglar. Ett lager ovanpå jorden håller kvar fukten i jorden.

I botten på odlingskärl och på krukfat

I botten på krukor ger pimpstenen ett fukthållande men grovt lager som kan fungera som dräneringslager eller extra vattenmagasin.

Specifikation: Pimpsten 2-8 mm

Volymvikt: torr ca 0,4 kg/l, fuktig 0,65 kg/l

pH värde: 7

Fraktion: 2-8 mm

Elektrisk konduktivitet: 1 mS/m

 

Pimpsten kan återanvändas många gånger. Skölj pimpstenen väl och värm upp den över 80 grader i minst en timme för att eventuella växtskadegörare ska försvinna.

Sök