Hoppa över innehåll
Jordkompisar

Biokol

framsida säck biokol baksida säck biokol biokol

Biokol i jord är klimatpositivt och du gör en insats för klimatet genom att blanda det i jorden. Samtidigt skapar du en rik jord med god näringshållning där växterna kan frodas.

Gynnar näringshållning och mikroliv i din jord.

Klimatpositivt, binder långsiktigt grundämnet kol i marken.

Kan laddas med näring från kretsloppet och föra den tillbaka till jord och växter.

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

4 liter

Engelskt namn

Biochar

framsida säck biokol baksida säck biokol biokol

Klimatsmart biokol

Biokol i jord är klimatpositivt och du gör en insats för klimatet genom att blanda det i jorden. Det kol från luftens koldioxid som bundits i växternas ved blir genom biokolet en stabil kolsänka i jorden. Samtidigt som kolet är deponerat i jorden har det en mycket gynnsam inverkan på växter och markliv. Jorden blir mycket bördigare. Biokol framställs genom pyrolys, syrefri förbränning.

Ladda med näring och mikroliv

Biokol fungerar som en näringsdepå i jorden om det laddas med näring och mikroliv som kan omsätta det. Ett utmärkt sätt att ladda biokolet är t ex med urin, nässelvatten eller lakvatten från bokashi. Täck biokolet med vätska och låt stå några veckor. Använd gärna biokol som strö direkt på komposten, på torrtoaletter eller inblandat i husdjurens ströbäddar. Biokol har även fördelen att det reducerar lukt.

Användning:

  • Blanda in i jord för att binda kol långsiktigt och ge en bördigare jord.
  • Kan laddas med näring från kompost eller gödsel och blir en näringsdepå i jorden.
  • Skapar en gynnsam plats för markens mikroliv, gynnar mykorrhiza.
  • Fungerar som reningsfilter som fastlägger skadliga ämnen.
  • Gör jorden svartare och balanserar pH-värdet.

Blanda med jord  – förändra jordens egenskaper

Biokol bidrar med en rad positiva egenskaper till jorden, det ger en porös struktur som ger god vattenhållning och livsutrymme för mikroberna i jorden. Biokolet har också mycket god näringsbindande förmåga och kan laddas upp med näring vilket ger en depå i jorden för både växter och markliv. Biokolets struktur skapar en gynnsam plats för markens mikroliv och biokol gynnar mykorrhizabildning. Blanda 1-2 delar biokol till 10 delar jord eller mer. Att blanda biokol i jorden för att öka bördigheten är väl beprövat; de mäktiga lagren av Terra preta i Amazonas är det mest välkända exemplet på jordförbättring med biokol.

Ladda med näring  

Biokol fungerar allra bäst om det ’laddas’ med mikroliv och näring innan det blandas i jorden. Du kan ladda på många olika sätt:

Strö på komposten, torrdasset eller djurens gödsel och låt naturen sköta laddningen med tiden.
Gör ett näringsvatten genom att blötlägga nässlor, hönsgödsel eller genom att späda ut flytande organisk växtnäring. Blöt biokolet med näringsvattnet och låt det minst ligga och dra 1 dag.
Blanda biokol och guldvatten (urin) eller lakvatten från bokashikompost, låt minst stå någon dag innan inblandning i jord.

Filter och lukthämmare

I jord eller i vattenflöden kan biokolet fungera som ett filter som tar upp och fastlägger skadliga ämnen. Biokolet har hög förmåga att binda laddade partiklar till sin yta och kan även fånga ämnen ur luften. Biokol används i orkidejord för att balansera pH-värde och ta upp överskott av näring.

Lägga på jorden

Biokol har även den praktiska egenskapen att den gör jorden svartare. Hur mycket som går åt beror på vilken jord det blandas med. Biokolet kan läggas på jordytan för att det är snyggt men även för att ta åt sig solvärmen och skapa en varmare miljö kring växten.

 

När du vill göra en insats för miljön och få en bättre bördigare jord på köpet.

Specifikation: Biokol av trä, 0-5 mm

Volymvikt: ca 0,5 kg/liter

pH-värde: 8,0

Elektrisk konduktivitet: 5 mS/m

Sök