Hoppa över innehåll
Jordkompisar

Odlingssand

framsida säck odlingssand baksida säck odlingssand odlingssand

Med Odlingssand skapar du en jord med större tyngd och en mer stabil, dränerande struktur. Odlingssanden gör det lättare att vattna och leder bort överskottsvatten. Du kan även använda odlingssand som täckmaterial på jordytan. Det ger en torrare och varmare yta som ger ett annat mikroklimat.

Ger tyngre jord som gör att växterna står stadigt.

Ger en varm, snabbt upptorkande jordyta.

Leder bort överskottvatten.

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

4 liter

Engelskt namn

Horticultural grit

framsida säck odlingssand baksida säck odlingssand odlingssand

Odlingssand blandar du in i jord för att skapa en jord med större tyngd och en mer stabil, dränerande struktur. Odlingssanden gör det lättare att vattna, sand tar alltid åt sig vatten även när jorden torkat ut och den grövre sanden ger porutrymme som leder bort överskottsvatten.

Du kan även använda odlingssand som täckmaterial upp på jorden. Det ger en torrare och varmare yta som ger ett annat mikroklimat. Dessutom är det snyggt och mossa och sorgmyggor hålls undan eftersom jordytan hålls torrare.

  • Uppe på jorden som täckning i samband med sådd och sticklingförökning.
  • Inblandad i jord för att få större tyngd och stabil, dränerande struktur.
  • Täckning av jordytan för snabb upptorkning som minskar risken för mossa och sorgmyggor.
  • Fyllning kring rothalsen på känsliga växter t ex klematis, för att undvika sjukdomar.
  • För dekoration och fyllning i vaser och krukor.

Användning:

Blanda in i jord – förändra jordens egenskaper

Odlingssand blandas in i jord för att få större tyngd och en mer stabil, dränerande struktur. Odlingssanden gör det lättare att vattna, sand tar alltid åt sig vatten även när jorden torkat ut och den grövre sanden ger porutrymme som leder bort överskottsvatten. I torvbaserade jordar och kompost rekommenderas inblandning med upp till 3 delar odlingssand till 10 delar jord.

Till sådd och förökning

Odlingssand blandas in i jorden för sådder och sticklingar för att få en luftig och väldränerad men stabil jord så att växterna hålls kompakta och rotar sig stadigt. Blanda ca 2 delar odlingssand till 8 delar jord. Som täckning ovanpå jorden ger sanden ett väldränerat lager som torkar snabbt och skyddar späda plantor.

Täck jorden

Täckning med odlingssand på jordytan ger snabbare upptorkning. Det minskar risken för påväxt av mossa och uppkomst av sorgmyggor eftersom de inte gärna lägger sina ägg på en torr yta. Sanden lagrar solvärme och ger en dekorativ yta.

Odlingssand kring rothalsen

Många växter är känsliga mot för mycket fukt kring rothalsen och det blir en ingångsport för sjukdomar. Fyll odlingssand kring rothalsen på känsliga växter direkt vid planteringen te x klematis. Genom att plantera känsliga perenner i ett tjockt lager odlingssand som läggs ovan på befintlig jord kan övervintringen förbättras.

Odla i odlingssand

Det går att odla i den rena sanden om näringsämnen tillförs med bevattningen eller genom inblandning av t ex maskgödsel, kompost, gräsklipp, lera och laddad biokol. Sanden innehåller ingen näring och all växtnäring måste komma via tillsatserna.

Sand som dekoration och fyllning

Odlingssanden kan fyllas i krukor och vaser för att ge tyngd och stadga till arrangemang med växter.

 

När du vill ha en stadigare jord med mer tyngd i eller på jorden för att få en torrare och varmare yta.

Specifikation: svensk natursand 1–3 mm

Volymvikt: ca 1,5 kg/liter

pH-värde: 7,5

Elektrisk konduktivitet: 5 mS/m

Sök