Hoppa över innehåll

Växtjord Typ C – skapar grönskande tak

Sedumtak, ängar, träd och buskar på hustak blir allt mer populärt. Växter behöver jord och jord väger ganska mycket. ”Vanlig” jord kan väga upp emot 1 250 kg per kubikmeter. Det är en stor tyngd som läggs på taket för att det ska kunna grönska.

Använd Hasselfors Garden C-jord när du ska odla ett sedumtak

Veg Tech är Sveriges ledande leverantör av växtsystem för tak. Stefan Hultenius är trädgårdsingenjör och teknisk säljare på Veg Tech, han berättar om utmaningen med att anlägga planteringar på tak.

– För att växterna ska trivas på ett tak krävs tillräckligt med jord för att de ska kunna utveckla sina rötter. De behöver också fukt. Samtidigt måste volym och vikt hållas nere. Det gäller att räkna noggrant på konstruktionen så att taket håller. Det är ofta viktbegränsningar som avgör växtbäddens tjocklek. Då behöver vi en jord som fungerar maximalt med minimal volym.

Veg Tech använder Hasselfors Gardens Växtjord Typ C som innehåller 40 volymprocent pimpsten. Den är anpassad för att optimera jordens egenskaper i miljöer där vikten är avgörande.

– Den här jorden väger mindre än traditionell jord eftersom pimpsten är lätt och porös. Den har små porer som fylls med vatten när det regnar, vilket innebär att jorden lagrar fukt bra. Pimpsten håller också luft till växternas rötter. Samtidigt är den hård och håller strukturen över tiden utan att sjunka ihop.

 

 

Sök