Hoppa över innehåll
Jord

Mårbacka pelargonjord

Vit påse med en kruka på med pelargonier i

Mårbacka pelargonjord ger en rik och varaktig blomning hela säsongen därför att den innehåller rikligt med långtidsverkande näring och har en struktur som gynnar rötterna.

Välbalanserad gödsling som gynnar knoppsättning och blomning

Ger rik och varaktig blomning hela säsongen

Framtagen tillsammans med Pelargonsällskapet

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

15 l / 40 l

Vit påse med en kruka på med pelargonier i

Mårbacka pelargonjord har utvecklats från en pelargonjord för yrkesodlare. Jorden innehåller rikligt med både snabb- och långtidsverkande mineralnäring. Pelargonerna förses med den näring de behöver för att blomma rikligt under lång tid. Pelargonjord kan även användas till andra blommande krukväxter.

Strukturen är grov med bitar av peatnuggets och bark för att få en extra god dränering även i större krukor. Strukturen gör att rotsystemet kan utvecklas väl i hela krukan. Bra rötter ger en balanserad tillväxt och god blomning. Används till blommande pelargoner och doftpelargoner både inne och ute.

Jorden används till omplantering av rotade pelargoner av olika sorter. Den går bra att använda till plantor både inom- och utomhus. Kraftigt växande pelargoner i små krukor kan behöva tillskottsnäring under säsongen för att orka blomma ordentligt.

Volym: 15 och 40 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Sammansättning: Ljus och mörk torv, bark, peatnuggets, lera, bark, kalk,
mineralgödsel

Elektrisk konduktivitet: (+-25%) 45 mS/m

Tillsatt näring per m3: 1,2 kg NPK 14-7-15 mikro, 0,3 kg kalksalpeter, 0,05 kg
mikronäring, 2 kg långtidsverkande näring (CRF) 6 män.

Tillsatt mängd i g/m3:

Kväve (N) 535

Bor (B) 0,7
Fosfor (P) 180

Koppar (Cu) 2,8
Kalium (K) 345

Järn (Fe) 9,5
Magnesium (Mg) 190

Mangan (Mn) 3,5
Kalcium (Ca) 1300

Molybden (Mo) 1,1
Svavel (S) 95

Zink (Zn) 1,2

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

Sök