Hoppa över innehåll
Jord

Naturgödslad Blomjord

Brun påse med en kruka på med en rosa blomma och palettblad

Naturgödslad Blomjord ger ny naturlig livskraft till dina krukväxter. Jorden är mörk och näringsrik och används för omplantering av de flesta vanliga krukväxter men även till ätliga växter t ex kryddor och tomater. KRAV-märkt.

Lätt att vattna, välbalanserad naturgödsling

Passar alla vanliga krukväxter

Godkänd för ekologisk odling

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

15 l

KRAV-märkt

Brun påse med en kruka på med en rosa blomma och palettblad

Naturgödslad Blomjord ger ny naturlig livskraft till dina krukväxter. Jorden kan användas för omplantering av de flesta vanliga krukväxter och småplantor men även till ätliga växter t ex kryddor och tomater.

Krukväxter kan planteras om när som helst på året men vanligast är att göra det tidigt på våren när ljuset återvänder och växterna sätter igång att växa igen efter vintern. Vattna växterna i god tid före omplantering och luckra upp den nya jorden några timmar innan den ska användas. Lossa krukan och ta bort löst sittande jord. Ta bort döda och övertaliga rötter med vass kniv. Fyll lite ny jord i en ren kruka, sätt ner plantan och fyll på med jord. Knacka till krukan så att jorden sätter sig och vattna. Skydda växten mot skarp sol under den första tiden i den nya jorden. Vattna gärna med flytande växtnäring eller tillsätt näringspinnar när växterna vuxit till sig i den nya jorden efter drygt en månad.

Volym: 15 liter

pH-värde (H₂O): 5,5 – 6,5

Elektrisk konduktivitet (± 25 %): 45 mS/m

Råvaror: Ljus torv (H2-4), mörk torv (H6-8), sand/stenmjöl, lera, naturgödsel, kalk

Tillsatt näring per m³:
12 kg hönsgödsel, 1 kg kalimagnesia, 0,4 kg tångmjöl
Innehåller kategori 2 material. Råvaror och tillsatser tilllåtna enligt KRAV’s regler. Hönsgödsel från konventionella
djurbesättningar, hygieniserad enligt EU’s förordning
1069/2009

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve lättlösligt (N) 160

Bor (B) 0,2
Fosfor (P) 120

Koppar (Cu) 1,3
Kalium (K) 490

Järn (Fe) 5,4
Magnesium (Mg) 310

Mangan (Mn) 4,2
Kalcium (Ca) 1800

Molybden (Mo) 0,02
Svavel (S) 220

Zink (Zn) 6,0

Tungmetallinnehåll mg/kg ts:

Koppar (Cu) 9

Bly (Pb) 9
Zink (Zn) 37

Kvicksilver (Hg) 0,02
Kadmium (Cd) 0,12

Krom (Cr) 4,4
Nickel (Ni) 4,4

Silver (Ag) 0,02

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

KRAV-märket

Sök