Hoppa över innehåll
Växtjord

Växtjord typ D

Växtjord typ D, sk skelettjord är jorden som ska spolas ner i skelettet vid plantering av träd i urbana miljöer. Jorden är rotogräsfri och lättarbetad. Planteringsförfarandet är helt olik övriga typer av planteringar.

Rotogräsfri växtjord

Gödslad med naturgödsel

Låg lerhalt och lätt att spola ner

Art.nr 50350 (0735) Växtjord typ D

Bulk

Art.nr 50352 (073588) Växtjord typ D

Storsäck (ca 800 l/säck)

Sand, torv, lera, långtidsverkande naturgödsel. Kan innehålla kompost och kalk

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineralbaserad växtjord
Siktning:                                                    20 mm
Mullhalt:                                                    3-5 vikt %
Lerhalt:                                                       <8 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               1,5-4
Volymvikt                                                   ca 1350 kg/m3

När jorden levereras bör den tippas på ren hårdgjord yta så att den inte kan förorenas med växtdelar eller rötter från omgivningen.

Skelettbäddar anläggs i gatumiljöer där trädens rötter har mycket begränsade möjligheter att naturligt breda ut sig, samtidigt som ytan kanske måste byggas med ogenomsläppligt tätskikt. Skelettbäddar byggs med stenskärv, exempelvis 100-150 mm, som kompakteras och i hål utrymmen spolar man ner denna jord. Skelettbädd skapas runt den egentliga jordgropen.  Jordgropen, bevattningsbrunnar mm är sammankopplade i gemensam konstruktion.

Stockholms stads handbok för växtbäddar beskriver denna planteringsmodell med mera noggranna instruktioner och skisser.

Sök