Hoppa över innehåll

Astrid Lindgrens Näs

Sommaren 2016 invigdes det tredje kapitlet på Astrid Lindgrens Näs i Vimmerby. Här är besöksträdgårdarna ett sätt att spegla den omtyckta författarens berättelser.

Trädgårdarna runt utställningspaviljongen, prästgården och barndomshemmet är uppdelade i olika teman och bygger på Astrid Lindgrens liv och berättelser i olika former. Det är inte berättelser rakt upp och ner utan mer känslolägen som finns i hennes böcker. Allt från döden och melankoli till kreativitet. Området kring barndomshemmet som ska ingå är stort, cirka fyra hektar och därför har uppbyggnaden delats in i tre kapitel. Det ska vara som en saga utan slut – något som utvecklas över tid.

Det första kapitlet innehåller barndomshemmet, prästgårdsparken, trädgårdsserveringen, lekplatsen och nyponrosgården. De invigdes 2014 och ska binda samman växtligheten med utställningspaviljongen och övriga byggnader. Här finns nu en entré med spaljerade äppelträd och en uteservering med stora perennrabatter där många av växterna också hittas ute på våra svenska ängar.

Kraftfull jord

– Vi vill ha växtelement som har en stark småländsk förankring, säger Karin Eliasson, trädgårdsmästare och konstnärlig ledare och det är hon som till stora delar står bakom utformningen av trädgårdarna. Därför ska också de spaljerade äppelträden ympas med gamla småländska sorter. För att få tag i stora exemplar av spaljerade äppelträd fick de söka sig till utländska plantskolor. Perennerna är däremot odlade i Sverige och jorden kommer från Hasselfors Garden.

– Till stor del när vi planterat perenner och buskar har vi använt Trädgårdsjord E. Den har mycket kraft och fungerar bra i de bäddarna, säger Karin och berättar att förra säsongen var det en enorm tillväxt. Tillsammans med en tät plantering så fick perennrabatterna snabbt ett fint utseende med mycket blomning. Något som mer eller mindre krävs i en besöksträdgård.

Lek och vila

Även plommonlunden vid konstverket ”Källa Astrid” av Berit Lindfeldt har utvecklats. Här stod ett par gamla plommonträd och nu har här skapats nya perennplanteringar och nya plommonträd har planterats in.

– Det ska vara lite av en magisk plats där miljön ska vara lugn och intagande. En mellananhalt, förklarar Karin.

Lekhagen som ligger lite längre in i området, har varit ett lekområde i flera år. Astrid Lindgrens Näs har sedan 2006 varit en plats som många besökt för att få veta mer Astrid Lindgren. Besökarna har tittat på utställningen och kanske tagit igen sig efter en hektisk dag på Astrid Lindgrens Värld. Nu finns här olika lekredskap i trä som har ett nära förhållande till naturen. Det är också här som det går att kika in i de trädgårdsrum som ingår i det andra kapitlet i denna trädgårdssaga.

Vidare in i fantasin

Trädgårdsrum på olika livstema, in i skogen och vidare in i mörkret innan det är dags att se ljuset igen ingår i kapitel två. Den här delen öppnade sommaren 2015 och olika teman är skapade med hjälp av bland annat Hannu Sarenström och Peter Korn. Här är förutsättningarna i marken annorlunda och bland annat har en mosse byggts upp med hjälp av ljus torv och sand samt en lundmiljö där befintlig jord har blandats med kompost. Det tredje kapitlet öppnades sommaren 2016 och hela naturträdgården är nu öppen för besökarna som kan ströva, reflektera och få olika upplevelser i olika rum som även här bygger på teman ur Astrid Lindgrens liv och berättelser. Allt från frihet till skapande och i det sista rummet möter världen det småländska landskapet.

 

Sök