Hoppa över innehåll

Ett hållbart samarbete för en cirkulär framtid

I en tid där hållbarhet är centralt tar vi ytterligare ett steg mot en mer cirkulär ekonomi. Genom ett samarbete mellan Tord Nilssons Åkeri, Södra Skogsägarna och Hasselfors Gardens omvandlas sidoströmmar till nyttiga resurser, med målet att minska avfall och öka återvinningen. Samarbete och partnerskap visar att små insatser, när de görs tillsammans, kan göra en stor skillnad för vår planet.

Tillsammans mot hållbara mål

Vi delar alla en gemensam strävan mot hållbarhet och miljövänlighet, där vi vet att varje liten insats kan göra en betydande skillnad på lång sikt. Under 2024 siktar vi på att nå 48% återvunna råvaror i våra produkter och vi är på god väg mot det målet.

På Landscaping har vi omkring 40 återförsäljare över hela Sverige som tillverkar och levererar jord. Lyckligtvis delar våra återförsäljare vårt engagemang för klimatet och hållbarhet. Ett glädjande exempel är Tord Nilssons Åkeri i Karlshamn, som har inlett ett samarbete med Södra Skogsägarna, en ledande aktör inom skogsindustrin.

Södra Skogsägarna, verksamma sedan 1938, driver tre bruk för produktion av pappersmassa i södra Sverige. Deras fokus på hållbarhet inkluderar ansvarsfull hantering genom återanvändning av sidoströmmar i enlighet med lagar och regler. Genom samarbeten med andra producenter strävar Södra efter cirkulära lösningar.

Det gemensamma målet för samarbetet är att skapa jord av Södras sidoströmmar, vilket minskar avfallsmängden och ökar andelen återvunnet material i jordarna.

Man kan göra mycket som enskilt företag men man kan göra ännu mer om man slår ihop företag och kompetenser, säger Tove Möller Marknadschef på Södra Bioproducts

Genom samarbete kan vi göra verklig skillnad

På Hasselfors Gardens samarbetar vi nära med våra återförsäljare i tillverkningsprocessen och delar kunskap om jordens funktion, råvarorna och kvalitetskriterierna. När samarbetet inleddes mellan Södra och Tord Nilsson Åkeri har vi varit med i processen för att säkerställa kvaliteten, genom analyser, tester och provodlingar kom vi fram till att det så kallade barkgruset fungerade utmärkt för att reducera torven men bibehålla den viktiga mullhalten i våra jordar.

 

– Vi har kunnat öka nyttjandet av materialets egenskaper och genom Hasselfors Garden och deras höga kvalitetskrav fått insikter till hur vi kan utveckla vår verksamhet, berättar Olof Hellström Hållbarhetssamordnare på Södra Cell

Genom detta samarbete har Tord Nilssons Åkeri tillgång till Södras sidoströmmar från pappersmassabruken, vilket gynnar alla parter i deras klimat- och hållbarhetsarbete och stärker samarbetet mot en mer cirkulär ekonomi.

Det är i samarbete och genom gemensamma insatser som vi, tillsammans med våra tillverkande återförsäljare, kan göra verklig skillnad för vår planet. Vi fortsätter att tro på samma idé som Södra, att vi är starkare tillsammans och att våra ansträngningar, även de små, kan leda till betydande förändringar på lång sikt.

 

Från vänster: Andreas Nilsson – Tord Nilssons Åkeri, Tord Hansson – Hasselfors Garden, Huyen Lyckeskog & Niclas Jacobsson – Södra Skogsägarna.

 

 

Sök