Hoppa över innehåll

K-dress ger kraft till TrädgårdSmarts gräsmattor

Under sin tid som säljare av robotgräsklippare har Robert Hammar upptäckt en lucka i marknaden, nämligen renoveringar av befintliga gräsmattor. Med bra substrat, och utveckling för att hitta de mest optimala metoderna, skapar han frodiga och slitstarka gräsmattor.

K-dress ger en bra start för gräsmattan

Det är inte ovanligt att villaägare anlägger fina gräsmattor, men att de sedan glöms bort och får ett alltmer trist utseende med åren.

– En gräsmatta behöver kontinuerlig skötsel och om det hinner gå för långt mellan gångerna de sköts om behövs ett krafttag för att göra dem gröna och jämna igen, berättar Robert Hammar som driver företaget TrädgårdSmart, där gräsmatterenovering är en av de trädgårdstjänster som erbjuds.

När Robert gör sina renoveringar börjar han med att vertikalskära, rensa bort allt dött gräs och mossa, därefter gödslar han gräsmattan och toppar med K-dress.

Hasselfors K-dress håller en hög kvalitet med en bra inblandning av sand och mylla. Vissa jordar innehåller kvistar och annat grovt material, det upplever jag inte alls med den här jorden. K-dress är lättarbetad och fyller ut ojämnheter, säger Robert och fortsätter:

– Det ger en bra start för gräsmattan, men det krävs förstås att man fortsätter att sköta om den löpande. För att bibehålla gräsmattans goda skick krävs en jämn fuktighet i gräsmattan. Ofta är det där som det brister, enligt Robert.

– Ibland kan kunder föreställa sig själva tillfället för renovering är tillräckligt, men bevattningen är A och O för att det ska fungera. Bland många av mina kunder har jag löpande skötsel med vattning och vid behov komplettering med vertikalskärning, dressning och eventuellt mer gräsfrö.

Robert Hammar testar sig ständigt fram med nya metoder för att hitta så optimala arbetssätt som möjligt. Just nu utvecklar han en metod med piphålsluftare.

– Då syresätts marken genom luftning. Tanken är att luftningen och K-dress i kombination ska ge ännu friskare och frodigare gräsmattor, säger Robert.

 

Sök