Hoppa över innehåll

Leveransinformation

Viktigt att veta innan du gör en beställning av oss. Kontakta gärna vårat kundcenter för mer information av våra produkter.

Få leverans med jord

Rena råvaror är grunden till lyckade planteringar. En enda liten rotbit kan vara förödande när den etablerat sig och sedan sakta sprids i en nyanlagd växtbädd. Att investera i rätt typ av anläggningsjordar är värt i och med att då är det också ett skydd mot oönskad växtlighet i sina planteringar. Men det är också lika viktigt att tänka på hur man tar emot leveransen och lagrar produkterna.

1. Tippa lasten på en ren yta

Om jorden måste mellanlagras, ska den tippas på en hårdgjord yta och täckas med presenning eller liknande.

2. Använd snart efter leveransen

Produkten bör användas så snart som möjligt efter leverans, eftersom ogräsfrön kan spridas med vinden.

3. Ta bort ogräs omedelbart

Produkten kan innehålla vindspridda frö från fröogräs. Avlägsna eventuella fröogräs från jorden så fort som möjligt så att de inte hinner bli till besvär och fröa av sig.

4. Förvara korrekt

Under lagringen kan näringsinnehållet i jorden och förändras. Risken att fröogräs sprids och får fäste i jorden blir större ju längre tid jorden är oanvänd och oskyddad. Under torra och blåsiga förhållande kan jordens yta se sandig och torr ut. Denna separering sker dock bara i översta 1-2 mm skiktet, jordens egenskaper förändras inte.

Frågor om våra produkter

Alla produkter ur vårat sortiment finns inte tillgängligt hos alla våra produktionsplatser. Även beställningstiden kan variera mellan olika produkter. För mer information kring tillgängliga produkter och beställningstid, kontakta kundcenter.

För leveransen gäller Allmänna bestämmelser för köp av varor till yrkesmässig byggverksamhet, ABM 07, samt Leveransklausuler för byggbranschen 2008 med de ändringar och tillägg som framgår av dessa tillägg. Det förutsätts att parterna tagit del av ABM 07 och Leveransklausuler för byggbranschen 2008.

Leveransvillkor

Här kan du läsa om våra leveransvillkor i sin helhet: Leveransvillkor

Kontakta oss

Har du frågor om våra produkter, beställningar, frakt eller vill lägga en order kontakta kundtjänst så kan de hjälpa dig vidare.

Kontakta oss

Sök