Hoppa över innehåll
Odlingsjordar

P-jord / Planteringsjord

P-jord är en mycket bra jord för odling av många olika slags växter. Den används med fördel till omskolning och vidareodling av småplantor eller till vanliga krukväxter. P-jord kan även användas vid plantering utomhus.

Passar för många växter och olika sätt att odla

Välbalanserad gödsling ger god tillväxt

Svarttorv gör jorden mörk och fukthållande, lätt att vattna

Art nr 0785

Bulk

Art nr 078588

Storsäck (ca 1500 l/säck)

Ljus och mörk torv, sand, kalk, mineralgödsel, Rotkraft

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Jordblandning
Siktning:                                                    Medium
pH                                                              5,5-6,5
Ledningstal:                                              2,5-4,5
Volymvikt                                                  ca 450 kg/m3

Tillsatt näring per m3:
NPK 14-7-15 mkro 1,5 kg, Mikronäring 0,05 kg

P-jord är en mörk och fukthållande planteringsjord med bred användning, den passar för all slags odling både inne och ute. P-jord används med fördel till omskolning och vidareodling vid förökning med frön eller sticklingar. Den är en utmärkt jord för alla vanliga krukväxter. Men den kan lika gärna användas som jordförbättring vid plantering av träd, buskar och perenner utomhus. Det går bra att odla ätliga växter i den.

P-jord är mörk och myllig tack vare tillsats av en stor andel svarttorv som binder fukt och näring tills växterna behöver den. P-jord är kalkad till pH 6,0. Den är medium gödslad med mineralgödsel som är lättillgängligt för att plantorna skall rota och växa till sig snabbt. Mineralgödseln innehåller all växtnäring, även mikronäring.

Rotkraft

P-jord har även ingrediensen Rotkraft som består av koncentrerade naturliga humussyror. Det är en grupp organiska ämnen som vi tillfört mer av för att främja friska, livskraftiga rötter. Rotbildningen stimuleras och växtnäringen tas upp och utnyttjas optimalt. Till nytta både för växten, miljön och dig.

Sök