Hoppa över innehåll
Jord

Reko-jord

Hasselfors Garden rekojord

Reko-jord är en KRAV-märkt torvbaserad jord för ekologisk plantuppdragning och odling av grönsaker, blommor och andra trädgårdsväxter. Reko-jord används för odling i krukor och odlingsbäddar.

 

Eko-jord blir Reko-jord när Jordbruksverket skärper tolkningen av EU’ s eko-förordning. Reko-jord är, precis som tidigare, tillverkad av 100 % naturliga råvaror som alla är tillåtna i ekologisk odling.

En fukt- och näringshållande jord för odling i kruka och jordbäddar

Reko-jord passar för odling av många olika slags växter

Innehåller ekologisk gödsel och tångmjöl som stimulerar växtkraft

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Yrkeskvalitet

Rotkraft

Förpackning

50 l

Hasselfors Garden rekojord

Reko-jord är en KRAV-märkt torvbaserad jord för ekologisk plantuppdragning och odling av grönsaker, blommor och andra trädgårdsväxter. Reko-jord används för odling i krukor och odlingsbäddar. Jorden kan även användas som jordförbättring.

Reko-jord ska alltid luckras igenom minst några timmar innan användning så att ny luft kommer in i jorden.

Reko-jorden är en riktigt bra jord för dig som vill odla ekologiskt. Med både ekologiskt gödsel och tångmjöl som hjälper till att stimulera växtkraften passar jorden utmärkt till flera olika sorters växter både inne och utomhus.

Jorden används av ekologiska yrkesodlare, särskilt för kryddodling.

Volym: 50 liter

pH-värde: 5,5 – 6,5

Elektrisk konduktivitet: 50 mS/m

Sammansättning: Ljus torv, mörk torv, kompostpremix, lera, sand, kalk,
Rotkraft*

Tillsatt näring per m³:
Hönsgödsel 15 kg, Köttbenmjöl 1 kg, Kalimagnesia 1 kg,
Tångmjöl 0,5 kg.
Råvaror och tillsatser är tillåtna enligt KRAV’s regler. Hönsgödsel kommer från konventionella djurbesättningar.
Hönsgödsel och köttbenmjöl är kategori 2 material, hygieniserad enligt EU’s förordning 1069/2009.

Tillsatt mängd i g/m³:

Kväve (N) 190

Bor (B) 0,3
Fosfor (P) 145

Koppar (Cu) 1,3
Kalium (K) 340

Järn (Fe) 5,5
Kalcium (Ca) 1900

Mangan (Mn) 4,0
Magnesium (Mg) 230

Molybden (Mo) 0,1
Svavel (S) 190

Zink (Zn) 6,0

Tungmetallinnehåll mg/kg ts:

Koppar (Cu) 13

Bly (Pb) 9
Zink (Zn) 52

Kvicksilver (Hg) 0,02
Kadmium (Cd) 0,2

Krom (Cr) 7,1
Nickel (Ni) 8,3

Silver (Ag) 0,02

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

KRAV-märket

Sök