Hoppa över innehåll
Frukt och bär

Gröna vinbär ´Vertti´

Ribes nigrum

Gröna vinbär är egentligen muterade svarta vinbär. De gulgröna bären smakar som svarta vinbär, men bären är tydligt sötare och har en mildare doft. Busken är något lägre än svarta vinbär, den finska E-sorten 'Vertti' växer till en höjd av cirka 100 cm och är en lignos (vedartad).

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Halvskugga

Färg:

Gröna löv

Blomning:

Vår

’Vertti’ är en självpollinerande avkomma till svartvinbärssorten ’Öjebyn’, framtagen på MTT Piikkiös forskningsinstitut. Den liknar moderplantan i många avseenden, men den växer mer måttligt och har inte lika upprätt växtsätt som ”Öjebyn”. ’Vertti’ är resistent mot mjöldagg och trivs i zonerna 1-6.

’Vertti´ har blekgula blommor spricker ut i maj. Humlor är de viktigaste pollinerarna av vinbär, och de kommer i mängder när temperaturen stiger över 10-12 grader. ’Vertti´ får en måttligt riklig skörd som mognar sent. Bären ska plockas så snart de mognar, eftersom de är benägna att falla av när de är fullmogna. Bären är gröna även när de är mogna, så fåglar brukar lämna dem i fred. Bären bör tas tillvara direkt efter skörd, och man kan använda dem till sylt eller vin. De är mycket rika på vitamin C.

Gröna vinbär trivs i både sol och halvskugga och vill ha jord som är näringsrik och mullrik. Ros och Perennjord är bra val till vinbär. Planteringsavståndet är 200 cm för fristående buske, om de ska bilda en häck ska avståndet vara 100 cm.

De lite hängande vinbärsgrenarna kan behöva växtstöd när bären vuxit sig stora.

På våren, ungefär när de första perennerna börjar titta upp i rabatterna, ta bort ogräs eller gräs som växer under busken och jordförbättra med R-Dress. Gödsla någon månad senare med Gödsel för frukt och bär för att få en frisk motståndskraftig buske som ger god skörd.

I augusti-september kan du hjälpa busken på traven inför vintervilan. Gödsla med Trädgårdsgödsel mognad som ger busken extra fosfor och kalium, och täck sedan jordytan med Täckbark, så ger du plantan bästa rustningen för att klara en hård vinter.

Vad gäller beskärning räcker det med att ta bort döda eller skadade grenar de första åren. Lägg snittet nere vid plantans bas. Nya skott produceras bäst på 2-4-åriga grenar, äldre grenar börjar mörkna, få lavtillväxt och blir kala. Sådana grenar (5-6 år eller äldre) kan tas bort helt.

Vinbärsbuskar kan beskäras antingen på hösten eller på våren. Höstbeskärningen görs ganska tidigt efter skörd, så att beskärningsytorna har tid att läka innan vintern kommer. Vårbeskärningen ska utföras innan knopparna slår ut.

Vinbär kan förökas genom att ta sticklingar från moderplantan. Antingen tas sticklingar vid beskärning, eller böjer man ner en av buskens grenar mot marken, repar upp barken där den träffar marken och gräver ner några centimeter. Lägg över en platt sten för att grenen ska ligga kvar, så rotar sig grenen där och kan så småningom klippas av.

Sök