Hoppa över innehåll
Frukt och bär

Krusbär

Ribes Uva-crispa

Röda krusbär

Krusbär är en bärbuske som tillhör släktet vinbär. Beroende på sorten kan bären vara gula, gulgröna eller röda. Krusbärsbusken är lättskött och producerar regelbundet en riklig skörd.

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Sol

Höjd:

50-100 cm

Färg:

Gröna löv

Blomning:

Försommar

Rekommenderade produkter

Röda krusbär

Krusbärsbusken är en 0,5-1 meter lång buske. Stammarna är taggiga. Bladen är ganska små, flikiga och tandade. Krusbär blommar mellan maj-juni och är en långsamt växande och långlivad vinbärsbuske.

När det gäller livsmiljö är krusbärsbusken relativt krävande. Den trivs bäst på ljus plats och i en luftig och näringsrik jord. I styva lerjordar är tillväxten smärtsam och busken blir lätt mottaglig för växtsjukdomar. I för sandig jord kan bären förbli råa.

En lämplig grogrund för krusbär är att blanda 50/50 den befintliga jorden med Naturgödslad plantjord, ca en säck per vinbärsbuske. Krusbärets planteringsavstånd bör vara 200 cm för fristående buskar, om de ska bilda en häck bör avståndet vara ca 100 cm.

Ogräs sprids lätt på krusbärbuskarnas växtplats, eftersom krusbärets små löv inte skuggar rötterna tillräckligt. Om ogräset tar över får buskens basknoppar inte tillräckligt med ljus och dess tillväxt kommer att avta. Vid plantering av krusbärsbusken bör jorden därför rensas från ogräs. När busken har planterats täcks marken och rötterna gärna med täckbark. Detta håller ogräs i schack och främjar tillväxt då fukten stannar kvar vid plantans rötter.

Gödsla krusbärsbusken på våren med Gödsel för frukt och bär.

Krusbärsbusken behöver inte beskäras varje år. Beskär först när det finns cirka 15 huvudskott i busken. Vid beskärning på våren bör de 2-3 äldsta grenarna tas bort. Detta bör sedan upprepas vartannat år.

Läs mer om beskärning av bärbuskar.

Sök