Hoppa över innehåll
Jord

Naturgödslad plantjord

Naturgödslad Plantjord är en jord som passar för ekologisk odling och har en bred användning både till små och stora plantor. Använd den till omkrukning och odling av småplantor, plantering i växthus och i trädgården. KRAV-märkt.

En välgödslad jord som passar de flesta växter i växthus och utomhus

En jord för plantuppdragning och plantering

Allroundjord för ekologisk plantering

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

40 l

Jorden kan användas både i växthus och ute, i krukor, bäddar eller som jordförbättring. Naturgödslad plantjord är tillverkad av enbart naturliga råvaror och används vid plantuppdragning och plantering av små och stora plantor.

Plantuppdragning

Så eller sätt sticklingar i Såjord. När de börjar stå trångt är det dags att plantera om dem i plantjord. Fyll större krukor med jord och sätt ner plantorna, tryck till lätt så plantan står stadigt. Vattna.  Efter omplantering ställs plantorna ljust men relativt svalt. De plantor som ska ut härdas några dagar på en lugn och skuggig plats innan utplantering.

Plantering 

Börja med att vattna det som ska planteras. Gräv en rejäl grop och blanda den uppgrävda jorden med ca hälften Naturgödslad plantjord. Sätt ner plantan och fyll tillbaka jorden, se till att plantan inte hamnar för djupt utan kommer på samma nivå som den tidigare vuxit eller något högre. Vattna.

Jordförbättring

Bred ut ett 1-2 cm tjockt lager Naturgödslad plantjord över jordytan och blanda ner i jorden med grep eller spade före sådd eller plantering.

Krukor och växthus

Du kan använda jorden som den är i krukor och bäddar eller odlingslådor ute och i växthus.

Plantera direkt i säcken

Ibland kan det vara praktiskt att odla direkt i säcken liggandes, ståendes eller delad i två delar. Luckra jorden i säcken innan du öppnar den genom att rulla och trycka på säcken från alla sidor. Plantera. Kom ihåg att skära skåror för dränering i botten så att det inte blir för blött i säcken.

 

 

Volym: 40 liter

pH-värde: 5,6 – 6,4

Elektrisk konduktivitet: (±25%): 45 mS/m

Sammansättning:
Ljus torv, mörk torv, naturgödsel, bark, sand/stenmjöl, kalk

Tillsatser:
10 kg hönsgödsel, patentkali
Råvaror och tillsatser tillåtna enligt KRAV’s regler.
Innehåller kategori 2 material. Hönsgödsel från konventionell djurproduktion, hygieniserad enligt EU’s förordning
1069/2009

Tillsatt mängd i g/m3:

Kväve (N) 150

Bor (B) 0,2
Fosfor (P) 100

Koppar (Cu) 1,1
Kalium (K) 375

Järn (Fe) 4,5
Magnesium (Mg) 250

Mangan (Mn) 3,5
Kalcium (Ca) 1500

Molybden (Mo) 0,1
Svavel (S) 160

Zink (Zn) 5

Tungmetallinnehåll mg/kg ts:

Koppar (Cu) 7,9

Bly (Pb) 4,2
Zink (Zn) 1,2

Kvicksilver (Hg) 0,015
Kadmium (Cd) 0,15

Krom (Cr) 3,7
Nickel (Ni) 3,2

Silver (Ag) <0,25
Maxgiva på mark i KRAV-odling: 3 l/m²

Vad är torv?

Läs mer om torv här: Information om torv, klimat och hållbarhet

KRAV-märket

Sök