Hoppa över innehåll
Prydnadsträd

Skogslönn

Acer platanoides

skogslonn_acer-platanoides skogslonn_acer-platanoides skogslonn_acer-platanoides

Skogslönn är ett vackert inhemskt träd som ger god skugga med sin täta, breda och runda krona. Bladen är stora och karaktäristiskt fingerflikiga med en prunkande höstfärg. På djup, väldränerad jord växer skogslönnen relativt snabbt upp till ett stort träd.

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Sol

Höjd:

150-200 cm

Blomning:

Vår

Växtzon:

1-5

skogslonn_acer-platanoides skogslonn_acer-platanoides skogslonn_acer-platanoides

Skogslönnen planteras som solitär- eller alléträd för att ge skugga och skydd. Det är snabbväxande och ett tåligt träd för väder och vind. Det är härdigt upp till zon V. Rotsystemet är djupt och brett. Jordlagret behöver vara mullrikt och djupt men väldränerat då lönnen inte tål stående fukt. Använd planteringsjord och se till att planteringsavstånd är minst 5 m. Tänk på att placera trädet där det finns gott om plats eftersom kronverket på sikt kan bli upp till 10 m brett.

Skogslönnen har ett brett rotsystem som effektivt växer igenom jorden, rötterna söker sig gärna till välgödslade rabatter och odlingsytor där rötterna konkurrerar om vatten och näring.

Träden blommar tidigt på våren med gulgröna blommor som doftar av honung och drar till sig pollinerande, nektarsamlande insekter. På sensommaren kommer frukterna med de karaktäristiska vingarna.

Skogslönnen bör den endast beskäras i undantagsfall eftersom den lätt angrips av rötsvampar. All beskärning bör ske på sensommaren i JAS-perioden. På våren bör den inte beskäras då den blöder allt för kraftigt från snittytorna. Skogslönnen bildar ofta dubbla toppar och den ena bör då tas bort, det är viktigt med god uppbyggnadsbeskärning för att undvika fläkskador senare.

Lönnen kan vissa år drabbas av svamp som ger svarta fläckar på bladen, sk tjärfläcksjuka. Det skadar inte trädet. Unga träd måste skyddas för harar. Skogslönnen kan lätt förökas med frö, den självsår sig lätt och kan också ställa till besvär när fröplantorna slår rot i rabatter. Lönnen avger stora mängder löv på hösten som måste samlas ihop för att inte kväva underliggande vegetation.

Gödsla med Trädgårdsgödsel Spira på vår och försommar och Trädgårdsgödsel Mognad efter midsommar.

 

Roligt för barn. Vingarna av frukterna kan tas isär och om fröet petas bort kan man tack vare att det är klibbigt där sätta fast vingen på näsan som en lösnäsa – en ’lönn-näsa’.

Sök