Hoppa över innehåll
Gödsel

Gräsmattegödsel Mossa

Gräsmatta med vattenspridare

Använd när du vill att gräset ska vinna över mossan. Det ger gräset övertaget medan mossan torkar ut. Gödseln är lätt att sprida för hand eller med spridare och den ger snabbt en tät, extra grön och tålig gräsmatta.

Ger snabbt en tät, extra grön och tålig gräsmatta

Användningstid mars-juli. Vårgödsla på mossiga gräsmattor

Utmärkt för robotklippare

Produkten finns även i välsorterade trädgårdsbutiker.

Förpackning

10 l

Räcker till

300 kvm

Naturbaserad gödsel

NPK 10-0,5-7 + 2Fe +7S

Gräsmatta med vattenspridare

Gräsmattegödsel Mossa ger gräset övertaget medan mossan torkar ut. När mossan tagit över är regelbunden gödsling extra viktigt. Gödseln är baserad på naturgödsel men innehåller även järnsulfat som torkar ut mossan. Naturgödsel ger en bra jord och balanserad tillväxt på gräset, dessutom ger extra järn en grönare färg på gräset och missgynnar mossan. Gödseln är lätt att sprida för hand eller med spridare och den ger snabbt en tät, extra grön och tålig gräsmatta. Det är ett gödselmedel som är trygg att använda där barn och husdjur vistas.

NPK 10-0,5-7 står för de näringsämnen som gödseln huvudsakligen innehåller och som ger effekten. Siffrorna visar innehållet i procent.
• Kväve (N) gynnar tillväxten på gräset och gör det grönare.
• Fosfor (P) är bra för rötternas tillväxt så att gräset blir slitagetåligt.
• Kalium (K) gör att gräset klarar torka och kyla bättre.
• Järn (Fe) gör mossan brun men gräset mörkt grönt.
• Det här gödselmedlet innehåller dessutom tångmjöl som är rikt på mikronäring och näringsämnena svavel (S), magnesium (Mg) och kalcium (Ca) som ytterligare stärker gräset.

Dosering:

Gräsmattegödsel Mossa har bäst effekt om den upprepande sprids under våren och försommaren. Använd bara gödseln på etablerade gräsytor. Gödseln innehåller inga främmande substanser men undvik att sprida gödseln på betong-, trä- och stenytor som kan missfärgas av järnsulfatet i gödseln.
Underhållsgödsling: Sprid ca 3 l/100 m2 när gräset börjar växa i april-maj. Upprepa och sprid ytterligare 3 l/100 m2 var fjärde vecka till och med juli. Om gräsklippet samlas upp eller om gräsmattan är i dåligt skick, kan ytterligare gödslingar behövas under växtsäsongen.

 

Organo-mineralisk gödsel NPK 10-0,5-7+2Fe+7S.
Granulerad 1-5 mm

Volym: 10 l

Sammansättning: Tekniskt bearbetad hönsgödsel, ammoniumsulfat, melass, kaliumklorid, urea, järnsulfat, tångmjöl. Innehåller animaliska biprodukter kategori 2 hygieniserade genom uppvärmning enl EU’s (EF) förordning 1069/2009.

Torrsubstans: ca 90 %

Organiskt material: 60–70 % av ts

Näringsvärde total (vikt %):
Kvävef, total-N: 10,0 %
-NO3-N + NH4-N: 4,0 %
-vattenlösligt kväve (N) 4,0 %,
Fosfor (P): 0,5 %
-vattenlöslig fosfor (P) 0,1 %,
Kalium (K): 7,0 %
-vattenlösligt K 6,5 %
Kalcium (Ca): 3,0 %
Magnesium (Mg): 0,5 %
Svavel (S): 7,0 %
Järn (Fe): 2,0 %
Koppar (Cu): 30 mg/kg ts
Mangan (Mn): 270 mg/kg ts
Zink (Zn): 140 mg/kg ts

Gödsla miljövänligt:

• Sprid gödseln i flera små givor jämnt fördelat över växtsäsongen.
• Mät området som ska gödslas och mät därefter upp mängden gödsel som ska spridas. Följ doseringsanvisningarna.
• Vatten löser gödselkornen och gör näringen tillgänglig för gräset. Sprid gödseln före regn eller vattna en mängd motsvarande ca 10 mm regn.
• Jämn spridning ger snyggast resultat. Använd gärna gödselvagn. Vid manuell spridning, gå över gräsmattan och sprid halva gödselmängden åt ena hållet och den resten åt andra hållet.

Förvaring
Förslut hinken väl och förvara den torrt. Produkten förändras inte under torr lagring.

Förpackningsinformation
Källsortera förpackningen enligt din kommuns anvisningar för hårda plastförpackningar.

Sök