Hoppa över innehåll
Frukt och bär

Sötkörsbär

Prunus avium

Sötkörsbär-prunus-avium-500x500

Sötkörsbär är ett ljuvligt fruktträd med en nästan magisk blomsterprakt. Det blommar på nästan bar kvist med små vita blommor, och blomningsperioden är under april-maj. Sötkörsbär tillhör plommonsläktet och finns i ett flertal sorter.

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Sol

Höjd:

200 cm

Färg:

Röd Vit Gröna löv

Blomning:

Vår

Växtzon:

1-5

Sötkörsbär-prunus-avium-500x500

Sötkörsbär tillhör plommonsläktet och finns i ett flertal olika sorter inom grupperna vanliga sötkörsbär, bigarråer och hjärtkörsbär. Sötkörsbär är ett vackert träd, den ursprungliga arten växer vild i södra Sverige och kallas ofta fågelbär. Trädet kan bli upp till 20 m högt och 10 m i diameter. Det finns många förädlade sorter som skiljer sig i trädens storlek, form på kronan  storlek på frukterna. Frukten är rund, glänsande och ca 1 cm i diameter. Färgen på frukten varierar från svartröd eller gulröd. De förädlade sorterna blir normalt inte så gamla träd, upp till 50 år, medan den vildväxande kan bli upp till 100 år. Det finns selektioner av den vilda arten som kan vara härdiga upp till zon 5 men normalt är de förädlade sorterna bara härdiga upp till zon 3.

Den finns många namnsorter att välja på men det lönar sig att i första hand välja sorter med varumärket Min egen Trädgård som alla har kvalitetsmärkningen E-planta. Väljer du en E-märkt växt får du en frisk sort som garanterat klarar vårt svenska klimat år efter år. Allra bäst växer körsbär på kalk- och näringsrika marker med god dränering.

Platsen där du har tänkt att plantera ditt körsbärsträd måste ha en väldränerad och lucker jord för att rötterna ska etablera sig. Undvik att plantera på täta lerjordar. Det räcker inte med att endast fylla planteringsgropen med bra jord om det sedan kommer att omgivas av en kompakt jord. Det är det viktigt att du luckra upp både sidorna och botten innan planteringen för att rötterna enkelt ska kunna söka sig både utåt och nedåt och blanda den befintliga jorden med exempelvis Planteringsjord.

Under tiden som du förbereder en grop för ditt körsbärsträd så kan du ställa roten i vatten, så att den får suga åt sig och bli ordentligt genomvattnad innan planteringen. Lär mer om hur du planterar ditt körsbärsträd här.

För att underlätta för ditt körsbärsträd att undvika uttorkning så kan du täcka med lite torv under första tiden, som ser till att marken inte torkar ut helt. Det är nämligen viktigt att körsbärsträdet har tillgång till fukt i början, tills dess den har slagit rot ordentligt.

 

 

Körsbärsträdet kräver inte så mycket när när det väl är planterat. Vänta några säsonger med att gödsla sen kan det vara bra att tillför ett gödsel som exempelvis Gödsel för frukt & bär eller Trädgårdsgödsel Mognad för att främja blomning och fruktbildning.

Om det är en väldigt varm sommar kan det vara bra att vattna lite extra så trädet inte torkar ut. Passa även på att kolla efter eventuella skadedjur eller andra sjukdomar på trädet med jämna mellanrum.

Beskärning

Ett nyplanterat körsbärsträd måste du beskära för bygga upp en stadig och vacker krona, beskär trädet direkt vid plantering, du ska inte låta trädet rota sig innan du beskurit det. Andra året börjar du att forma kronan, klipp bort alla grenar som växer inåt i kronan eller som konkurrerar med varandra. Läs mer om hur du beskär här.

Alla stenfruktsträd (körsbär, plommon m.fl.) beskärs helst under sensommaren eller tidig höst, sk. JAS perioden (juli, augusti, september).

Sötkörsbär är ofta i behov av en partner för att kunna sätta frukt. Man kan kolla pollineringstabeller som vanligen finns tillgängliga i plantskolorna och skaffa sorter som passar ihop.

Sök