Hoppa över innehåll

Täckmaterial i trädgården

Täckmaterial ger trädgården en snygg finish, men framför allt underlättar det skötseln, minskar ogräs, håller kvar fukten och förbättrar miljön för jorden mikroorganismer. I vårt urval hittar du passande täckmaterial för trädgårdens alla olika behov.

Täckmaterial till köksträdgården

Sten och andra täckmaterial som täckbark och flis är utmärkt för att täcka runt omkring köksträdgårdens odlingslådor och på tillträdesvägar och stigar. Mellan grödor är det däremot att föredra att ha ett luftigare täckmaterial som exempelvis hampaströ eller träull

Träull är ett lättapplicerat material som håller grödor rena från mögel och smuts, behåller fukten, minskar behovet av bevattning samt minskar ogrästillväxten avsevärt. Träull kommer även att se till att  plantorna inte fryser under kyliga temperaturer och är dessutom en dekorativ detalj i krukor, pallkragar och amplar.

Skydda växterna med täckmaterial

I naturen skyddas markytan av ruttnande löv, grenar och annat organiskt material, som när det hamnar på marken ger näring och livar upp jorden. Även i trädgården kan marken täckas med organiskt material, som gräsklipp, barr, kottar, löv eller vissna delar av perennerna. Delar av trädgården kan också täckas med flis från grenar från trädgårdsrengöring och beskärning. Men alla områden i trädgården får inte ett naturligt skydd, så därför är det en bra idé att skydda jordytan med täckmaterial.

Täck nya planteringar

Speciellt vid nyplantering utsätts jordytan för ogräsfrön som bärs av vinden och av insekter och fåglar som intresserar sig för de små skotten. Senare, när växterna växer, överskuggar de området och behovet av täckning blir mindre, men under de första åren kommer behovet av täckning att vara större. Täckmaterialet håller även fukten och utsätter inte jorden lika lätt för uttorkning av vind och solljus, vilket i sin tur minskar behovet av bevattning.

Täckmaterial vid buskar och träd

Täckbark ger en grov markyta som skyddar mot kyla, ogräs och avdunstning och håller i ca fem år. Det är perfekt att lägga ut runt rötterna på träd, buskar och perenner. Det grövre täcket sönderdelas gradvis, vilket ökar markens mullhalt, förbättrar dess sammansättning och återupplivar jorden. Fyll på med täckbark kontinuerligt som det bryts ner.

Jorden förblir fuktig under täcket upp till täckmaterialets yta, vilket gör att mikroorganismer kan utnyttja marken som sin livsmiljö på ett bra sätt. Att fukten behålls längre gör även att bevattningsbehovet minskar. Täckbark förbrukar dock jordens kväveresurser när det bryts ner, så på sikt är det viktigt att ta hand om landets kväveförsörjning med gödsling. Gödsla även ordentligt innan du sprider ut täckbarken och fördela sedan ett lager på ca 10 centimeter på växtplatsen. Under täckbarken kan även tidningsark spridas som tillsammans med täckbarken bildar en bra och effektiv kombination för att minska ogräsangrepp.

Dekorativa material

Olika stenbeläggningar och dekorativa stenar som melerad sjösten och vita pebbles gör trädgården vacker och unik och möjliggör dessutom enklare trädgårdsarbete. Stentäcke, olika grus och dekorstenar minskar behovet av ogräsrensning, men ökar eller förbrukar inte jordens näringsämnen. Regnvatten och bevattningsvatten absorberas även lättare i jord som är täckt med stenar och stentäcket hjälper även att bevara fukten i jorden  längre. Framförallt erbjuder stenarna ett estetiskt vackert sätt att täcka marken och stigar eller i och runt en damm.

Dekorstenarna har en livslängd på år, till och med årtionden. Stenarna kan sjunka ner i jorden och kan behöva lyftas upp  om man till exempel inte använder en duk under. Det är även bra att vid jämna mellanrum ta bort ruttnande löv och barr mellan stenbeläggningarna, till exempel med en lövblåsare eller en borste, så att det ruttnande materialet inte ger en växtyta för ogräs och dess frön.

Förnya täckytan

Det är en bra idé att kontrollera skicket på marken och det område som täcks av täckmaterialet efter att snön har smält under våren. Ta bort det gamla täckmaterialet och rensa bort gamla växtrester, det är bäst att göra detta i torrt väder. Applicera gödsel om behovet finns, blanda ut gödslet med vatten så är det enklare för växterna att ta upp näringen och applicera sedan ett nytt lager täckmaterial på växtplatsen.

 

 

 

 

Sök