Hoppa över innehåll
Växtjord

Uppbyggnad sportyta 80/20

Uppbyggnad sportyta 80/20 är en rotogräsfri finsiktad jordblandning med noga utvalda råvaror. Jordblandningen passar till gräsytor där man vill ha god dränering och hållbar struktur.

Finsållad och jämn mineraljord för gräsytor till sportplaner

God dränering och stabil struktur

Art.nr 50360 (0741)

Bulk

Fin sand, mörk torv, NPK 11-5-18

Varudeklaration:

Varutyp:                                                     Mineralbaserad anläggningsjord
Siktning:                                                    20 mm/fin
Mullhalt:                                                    1-4 vikt %
Lerhalt                                                        <5 %
pH                                                              5,5-7,5
Ledningstal:                                               2-4
Volymvikt                                                   ca 1350 kg/m3

För sportplaner är det viktigt att ytan infiltrerar regnvattnet relativt snabbt och gräsmattan blir spelklar så fort som möjligt efter ett regn. Gräsytornas underarbete är viktigt och att ytan blir jämn och jämnt kompakterad innan färdiggräset rullas ut eller sås.

Vid beräkning av åtgång ta hänsyn till att jorden sätter sig ca 20% efter utläggning.

Denna jord som grund till gräsmattan kan inte lagra vatten och näring såsom våra andra gräsmattejordar kan utan måste vattnas och gödslas oftare för att gräset ska kunna hålla sig fint även under torra perioder.

Till växtbäddar för planteringar rekommenderar vi våra rotogräsfria jordar med högre mullhalt, såsom Trädgårdsjord E eller Frilandsjord. Till toppdressning rekommenderas K-Dress.

Rekommenderas inte till golfplaner då produkten kan innehålla småsten upp till 20 mm.

Sök