Hoppa över innehåll
Barrväxter

Idegran

Taxus baccata

Det vintergröna trädet idegran växer vilt i Sverige, och bildar en bred och koniskt format barrträd. Idegran är tätt förgrenad och buskig, med mörkgröna, mjuka barr. De små bärliknande kottarna är röda.

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Skugga

Höjd:

50-1000 cm

Färg:

Gröna löv

Blomning:

Försommar

Idegran förekom rikligt i Sverige förr, men pga dess åtråvärda ved samt att den höggs ned på grund av att den är giftig, är den inte så vanlig idag. Idegran växer vilt längs götalands- och svealandskusten, på Öland, samt på Gotland där den också är landskapsträd. Den unga stammen är grågrön, med tätsittande grenar. Idegran är dock härdig och kan växa i nästan hela Sverige. Barren är lansettlika, 10–30 x 2–3 mm i storlek, och sitter i spiraler runt grenen. De är mörkgröna och blanka på ovansidan, och har en ljusgrön eller ibland gulgrön matt undersida. Idegran kan bli 0.5-10 meter hög beroende på sort, men växer långsamt. En idegran kan bli upp till 3000 år gammal.

Idegran är tvåbyggare, det vill säga att en planta har antingen hankottar eller honkottar. Honkottarna är runda och röda och ser ut som bär. Hankottarna har en sfärisk form och pollinerar honkottarna på våren. Fröet är 6–7 mm långt, omgivet av ett rött och saftigt fruktkött med en stor öppning i. Hela växten är mycket giftig. Även döda grenar och barr är giftiga, så släng den ej på komposten, och var försiktig så att inte betande djur kommer åt den.

Den långlivade och lättskötta idegranen trivs i både sol och skugga. Idegran tål kalkhaltig jord och skugga, men tål inte odränerad vattensjuk mark.

Jorden bör vara näringsrik och gärna kalkhaltig. Idegran har ytliga rötter, och bör därför planteras minst en meter ifrån gångväg eller byggnad.

Denna gran är idealisk för häckplantering då de är vintergröna, blir täta och tål beskärning. De är lätta att formklippa och kan användas soqm alternativ till buxbom.

Idegran ska planteras tidigt på våren eller på hösten. För att få en vacker planta krävs det att planteringen är grundligt utförd. Gräv först en stor fyrkantig planteringsgrop, ungefär lika djup som krukan. Lägg jorden på en pressenning. Blanda sedan den jorden med 30% Naturgödslad plantjord och 30% Barkmylla, plantera idegranen och fyll med blandningen. Tryck till kring plantan för att stabilisera den. Större plantor kan behöva växtstöd första åren. Det är viktigt att vattna idegran regelbundet efter plantering, tills plantan är etablerad. Idegranen tar lite tid på sig att etableras, den första tiden satsar den på rotutveckling, så man får ha lite tålamod innan den börjar växa ovan jord.

Tidig vår, innan perennerna börjar titta upp, lägg ett 5cm tjockt lager med kompost eller R-Dress (=mulcha) på jordytan kring granen. Gödsla cirka tre veckor senare med Trädgårdsgödsel Spira. På sensommar mår idegran bra av att få  Trädgårdsgödsel Mognad för att stärka plantan vid invintringen.

En fritt växande idegran behöver ingen större beskärning annat än för att minska storleken, men vill du forma den ska den beskäras tidigt på våren, eller under JAS-månaderna (juli, augusti, september). För att få en riktigt tät och strikt form kan den klippas både vår och höst. Tvätta alltid händerna efter beskärningen, då växten är giftig. Lägg ej det bortklippta delarna på komposten, utan släng i brännbart.

Planteringsavstånd vid häckplantering är 30-40cm, som solitärträd 150-200cm.

Om du är orolig för buxbomsjuka är idegran ett utmärkt alternativ till buxbom. Den kan formklippas till en låg häck kring en perennrabatt.

Sök