Hoppa över innehåll
Frukt och bär

Jordgubbar

Fragaria x ananassa

jordgubbe_fragaria-vesca jordgubbe_fragaria-vesca

Jordgubbar växer bäst på en solig och varm plats utan konkurrens från andra växter. En planta ger god skörd i 4-5 år, sen måste odlingen förnyas. Odla flera olika sorter för att få en lång jordgubbssommar.

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Sol

Höjd:

20-30 cm

Blomning:

Sommar

jordgubbe_fragaria-vesca jordgubbe_fragaria-vesca

Jordgubbar ska planteras på en varm och solig plats i fukthållande jord. Värme, sol och lite vind gör att bären mognar bra och minskar risken för gråmögel och andra sjukdomar. Jordgubbsplantor är perenna och övervintrar och återkommer år från år. Bäst skörd ger plantorna när de är 2-4 år. Odlingen behöver förnyas efter 4-5 år. Jordgubbsplantan har väldigt ytliga rötter vilket gör den känslig för uttorkning och ogräsrensning.  Det är viktigt att rensa ogräs eftersom plantorna inte trivs med konkurrensen.

Det går att odla jordgubbar i krukor, amplar och balkonglådor. Välj då helst Ampeljordgubbar vilket är sorter som remonterar, blommar om, och ger lång skördesäsong.

Täckodla gärna! Halm, Hampaströ eller Träull är den klassiska täckningen men även ett tunt lager Premium furubark eller Oxidsvart flis runt plantorna hjälper till att hålla undan ogräs och håller bären rena från jordstänk.

Jordgubbar planteras med 35 cm mellan plantorna och 50-70 cm mellan raderna. Var noga vid planteringen att plantorna hamnar på rätt nivå , kronan kallas den punkt varifrån bladen växer och kronan ska alltid vara något ovan jord. Håll jorden fuktig efter planteringen så att rötterna kan etablera sig i den nya jorden.

Det går att odla jordgubbar i många olika jordar men det är viktigt att platsen är väldränerad med lucker, mullrik jord. Jordförbättra befintlig jord genom att blanda in och gräva om ca 1 säck Kogödsel/kvm innan plantering. I odlingsbänkar, amplar och krukor går det att plantera jordgubbar direkt i Ört & Grönsaksjord. Jordgubbar kan planteras både höst och vår. Köp friskt nytt plantmaterial eller ta revplantor av egna friska plantor. Revplantorna kommer på sommaren och hösten, sätt dem i ett helt nytt land eller plantera i krukor i väntan på nytt land. Växla platsen för jordgubbslandet för att undvika sjukdomar. Jordgubbar kan också försökas med frön, det är de små prickarna på utsidan av jordgubbarna som är fröna.

En del stora jordgubbsodlare slår av blasten precis efter skörd, det görs för att minska risken för sjukdomar. I en hemmaodling behöver det inte göras om man inte haft stora problem med gråmögel eller mjöldagg. Däremot kan det vara en god idé att ta bort revplantor som annars tar kraften från plantorna. Jordgubbar skapar nästa års blomanlag i september-oktober. Gödsling efter skörd säkerställer att plantan lagrar in näring till nästa års säsong.

Det finns många olika rekommendationer på när och hur jordgubbar ska gödslas. Det beror på att jordgubbar kan odlas på många olika jordar och att en väl grundgödslad jord är det bästa för en god etablering och start de första året. Därefter ska jordgubbar gödslas varsamt eftersom för mycket kväve leder till stor bladtillväxt som ger bekymmer med gråmögel och sämre fruktsättning. Bästa tiden för gödsling är precis efter skörden på sommaren och senast i början av augusti, strö ut Gödsel för frukt & bär runt plantorna under bladverket. Vattna efteråt om det är torrt så att gödseln löser sig. Ge ca 1-2 msk per planta beroende på storlek.

Det finns en mängd olika sorter med olika smak och utseende på bären. Plantera gärna flera olika sorter med olika skördetid för att få en lång jordgubbssäsong.

Sök