Hoppa över innehåll

Trädgårdsjord E – Zero

Det senaste tillskottet till vår produktfamilj, Trädgårdsjord E. Denna utgör ett avgörande steg till att främja mer hållbara planteringar

Trädgårdsjord E – Zero, det torvfria alternativet

Trädgårdsjord E – Zero är den senaste tillskottet till Trädgårdsjord E-sortimentet och representerar en betydande lösning för hållbara grönyteprojekt. Namnet ”Zero” indikerar att denna jord inte innehåller torv, vilket traditionellt sett är en vanlig ingrediens i jordblandningarna. Detta är ett avgörande steg mot att minska koldioxidutsläpp från våra produkter. Alla Trädgårdsjord E-varianter har utmärkta egenskaper för växtbäddar men Trädgårdsjord E – Zero är unik genom sitt avsevärt lägre koldioxidavtryck och dess bidrag till en mer hållbar miljö.

Torvfri jord, ett miljövänligare alternativ

Genom att byta ut torv mot kompost minskar Trädgårdsjord E – Zero koldioxidutsläppen avsevärt och gör den till ett miljövänligare alternativ. Kompost från trädgårdsavfall är en värdefull resurs för hållbar hantering av organiskt material och förstärker de positiva effekterna på miljön genom att minska utsläpp och bidra till cirkulär ekonomi.

Balanserad sammansättning

Trädgårdsjord E – Zero erbjuder en balanserad blandning av sand, lera, kompost, bark och naturgödsel. Med en mullhalt på 7-9 viktprocent och en lerhalt på 5-15 procent är den i linje med övriga varianter i Trädgårdsjord E-serien. Den rika biologiska mångfalden av mikroorganismer i komposten ger Trädgårdsjord E – Zero en levande struktur som främjar hälsosam tillväxt och livskraft till växterna.

Framgångsrika tester med Trädgårdsjord E – Zero

Våra testodlingar har visat på lyckade resultat, vilket bekräftar jordens effektivitet. Den är lämplig för plantering av perenner, buskar och träd. Leran och det organiska materialet hjälper till att behålla fukt och näringsämnen i växtbädden medan sanden ger jorden en stabil struktur och utmärkt genomsläpplighet.

Trädgårdsjord E – Zero kan upplevas som att den innehåller fler pinnar än traditionella jordblandningar. Dessa är fördelaktiga i jorden då det bidrar till att skapa struktur för livet i jorden och motverka kompaktion.

För en hållbar framtid

Trädgårdsjord E – Zero ger dig möjligheten att välja ett mer hållbart och miljövänligare alternativ till dina grönområden. Det torvfria alternativet upprätthåller höga kvalitetsstandarder samtidigt som den främjar hälsosam tillväxt. Trädgårdsjord E – Zero är ett klokt val för alla professionella som strävar efter att skapa vackra och hållbara grönområden

 

Sök