Hoppa över innehåll
Prydnadsbuskar

Häckoxbär

Cotoneaster lucidus

hackoxbar_cotoneaster-lucidus

Häckoxbär har ett mörkgrönt, blankt och tätt bladverk. Häckoxbärets höstfärg är dekorativ; mellan de orangeröda bladen tittar små svarta, blanka bär fram. Den härdiga busken är en populär häckväxt men kan även användas fristående. Den tål hård beskärning.

Vattenbehov:

Torktålig

Placering:

Sol

Höjd:

100-30 cm

Växtzon:

1-6

hackoxbar_cotoneaster-lucidus

Den relativt snabbväxande, täta busken passar som häck och som skyddsbuskage. Eftersom den tål beskärning är den populär som häckväxt. Det omfattande rotsystemet binder jorden tätt. Blommorna är små och oansenliga och bären är små och svarta. Prydnadsvärdet är högt tack vare det blanka friska bladverket. På hösten blir buskarna vacker rödfärgade. Häckoxbärets bär är inte särskilt smakliga med de är inte giftiga.

Häckoxbär blir 1–3 meter högt och 1,5–2 meter brett om det är friväxande. Häckoxbär trivs i både sol och i skugga. På en ljusare plats blir höstfärgerna intensivare. Häckoxbäret är vinterhärdigt och klarar sig i växtzonerna I–VI.

Häckoxbär är anspråkslöst vad gäller växtplats och trivs i både torr och frisk, måttlig näringsrik jord. Det trivs inte i stående vatten eller i tung lerjord. Häckoxbär planteras i jord som förbättrats med Planteringsjord. Planteringsavstånd minst 70 cm, som häckväxt planteras den med 3-4 plantor per meter. Plantering görs höst eller vår.

Gamla och skadade grenar kan tas bort tidigt på våren eller i JAS-perioden. Häckoxbär klarar även av att föryngras genom nedskärning tidigt på våren före lövsprickningen. En häck med häckoxbär kan hållas mellan 0,5 och 2 m höjd. Häcken kan hållas väldigt smal. Häckklippning görs två gånger under sommaren, först vid midsommar och sedan ytterligare en gång till i augusti. Vid planteringen görs en beskärning ner till 15-20 cm (vänta till våren vid höstplantering). Därefter lämnas 10 cm vid varje klippning av nytillväxten tills önskad storlek nåtts.

Gödsla med Trädgårdsgödsel Spira på vår och försommar och Trädgårdsgödsel Mognad efter midsommar.

Sök