Hoppa över innehåll
Frukt och bär

Plommonträd

Prunus domestica

Röda plommon Blommor på plommonträd Blåa plommon

Plommon är ett populärt fruktträd i våra hemmaträdgårdar. Det finns många olika sorter att välja bland, och de kan ha runda eller ovala frukter som är blåa, röda, gula, lila eller gröna. Fruktköttet är saftigt och sött.

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Sol

Höjd:

200-600 cm

Färg:

Vit Gröna löv

Blomning:

Vår

Rekommenderade produkter

Jord:

Barkmylla

Röda plommon Blommor på plommonträd Blåa plommon

Plommonet växer till ett litet, 2-6 meter högt träd. Plommonträdet blommar tidigt på våren, med mängder av små vita blommor som lockar till sig pollinerare. Plommonen mognar i augusti. Frukten är god att äta direkt från trädet, eller att använda till att göra sylt, saft eller kompott. Plommon trivs bäst i zon 1-4 beroende på sort, och om man odlar den mot spalje kan man gå upp en klimatzon.

Det finns plommonsorter som är korspollinerande, men även de som är helt eller delvis självpollinerande. Ett bra tips är att plantera två olika sorters plommonträd i trädgården, så kommer de att öka skörden. ’General Redbone’ och’Victoria’ är bra pollinatörer. Plommonträd börjar producera hög avkastning i genomsnitt 4–5 år efter plantering.

Plantera ditt plommonträd på en varm, vindskyddad och solig plats där den har plats att breda ut sig. Gräv en stor fyrkantig (för att undvika rotsnurr) planteringsgrop som är cirka 50 centimeter djup och 150 centimeter bred. Fyll hålet med vatten och låt sjunka undan. Placera trädet, samt banka ner ett trädstöd. Fyll igen gropen med en blandning av 50% befintlig jord och 50% Barkmylla. Planteringsavstånd om du har flera träd är 300-400 centimeter. Skydda trädstammen mot gnagare och rådjur. Ett tips för att ge trädet en bra etablering är att sätta en ring av Trädgårdskant kring trädet, för att hindra att kvickrot och annat ogräs växer för nära trädets rötter och stjäl näring och vatten (ett paket Trädgårdskant räcker lagom till ett träd). Plommonträd brukar behöva en beskärning innan de hunnit rota sig, detta kan du be handelsträdgården att hjälpa dig med. Ett nyplanterat plommonträd behöver vattnas extra mycket under sitt första levnadsår.

När plommonträdet är etablerat kan du börja gödsla den. På våren kan du ge plommonträd en giva Gödsel för frukt och bär, för att hjälpa trädet att producera en bra skörd. I augusti-september mår plommonträdet bra av en giva Trädgårdsgödsel Mognad, så stärks den inför invintringen.

Plommon beskärs sparsamt, helst i augusti, både för att den inte ska få vattenskott, och för att plommonträd läcker mycket sav om de beskärs på våren.  Vid plantering kan du eventuellt behöva korta ner en för att förkorta kronan. Annars behöver den endast beskäras för att ta bort skadade och döda grenar från kronan, eller grenar som växer tvärs igenom kronan. Du kan även beskära den med några års mellanrum för att hålla en mindre storlek på trädet.

Vid mycket kalla vintrar kan plommonträdet frysa. Återväxten sker på olika sätt beroende på vilken typ av plommonträd det är. Om plommonet är rotäkta kommer den att producera nya grenar för att ersätta den döda veden. Om trädet är ympat kommer den nya tillväxten komma från grundstammen. Den liknar inte ympen, och kommer inte att bli ett träd som motsvarar moderplantan.

Mullvad och gnagare som äter fruktträd, eller rådjur som fejar hornen mot unga träd utgör en stor risk för att skada trädet. Skydda därför stammen och de lägsta grenarna året om.

Plommonvecklare kan skada frukten med sina larver. För att mildra eller förhindra dessa angrepp är det effektivt att hänga upp plommonvecklarfällor i trädet på våren, precis vid blomningens start.

Var inte orolig om du inte får så stor plommonskörd ett år. Plommon brukar ge stor skörd vartannat år, så nästa år blir det bättre!

Sök