Hoppa över innehåll
Perenner

Revsuga

Ajuga reptans

revsuga_ajuga-reptans

Mycket lättskött, marktäckande perenn växt som sprider sig snabbt med långa, rotslående utlöpare. Bildar täta mattor under buskar och träd, kan växa både i sol och halvskuggiga till skuggiga lägen. Kan även användas i krukor under hösten.

Vattenbehov:

Mellan

Placering:

Halvskugga

Höjd:

10-20 cm

Blomning:

Sommar

Växtzon:

1-4

revsuga_ajuga-reptans

Vacker som marktäckare under buskar och träd i både sol och skuggiga – halvskuggiga lägen med god tillgång på fukt, dock inte stående vinterfukt. De avlånga bladen bildar rosetter som ofta övervintrar. Sprider sig snabbt och har god marktäckande förmåga som inte släpper igenom ogräs när den vuxit samman. Den vilt växande sorten har gröna blad, men i trädgårdar är de brokbladiga eller rödbladiga sorterna mest populära. Sorter med färger på bladen utvecklar bäst bladfärg på soliga platser.

Det finns en mängd namnsorter i handeln. I kombination med andra perenner ger revsugan en god kontrast med sina vackra bladrosetter. Revsuga blommar en kort tid under maj-juni med upprättstående blomstjälkar med små blåvioletta blommor längs blomstjälken. Det finns även sorter med rosa blommor. Plantera på en större yta som förberetts genom att ta bort rotogräs och jordförbättra med Ros & perennjord. Sätt plantorna i förband med 20-30 cm avstånd.

Revsugan kan behöva hållas efter så att den inte sprider sig för mycket i rabatten eller ut i gräsmattan. Sorterna är olika spridningsbenägna. Under torra perioder kan den behöva vattnas. För att det vackra bladrosetterna ska framträda bättre är det en fördel att klippa bort blomstjälkarna efter blomning. Vintertäckning i snöfattiga lägen. Förökas enkelt genom att flytta rotade plantor från utlöparna.

Gödsla med Trädgårdsgödsel Spira på vår och försommar och Trädgårdsgödsel Mognad efter midsommar.

Använd revplantor i höstplanteringar i krukor och urnor.

Sök